ROMANIA – legislatie
Legislatie obtinuta cu sprijinul WK | Sintact.ro


Ordinul 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă

Hotararea 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Ordonanta 10/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI – Aprilie 2020

Evaluarea impactului COVID – 19 asupra mediului economic în lunile martie și aprilie 2020

Ordinul 872/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Anexa 1/2020 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României – MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate directă

Comunicat presa EximBank –  produs de asigurare pentru exportatori în contextul pandemiei COVID-19 

Norma din 2020 ”Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-IX/0) ”

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Model declaratie

Hotararea 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Hotararea 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

Hotararea 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Ordonanta 7/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Actul din 2020 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA
ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE
DE PANDEMIA COVID-19

Ordonanta urgenta 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Ordinul 791/2020 – Certificate de Situaţii de Urgenţă (CSU) – actualizat de Ord 822/2020

Q&A situații legate de măsurile luate prin Ordonanțele Militare

Ordinul 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Ordinul 342/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

Ordonanta 6/2020 MILITARĂ privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

Ordonanta 5/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta urgenta 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Ordonanta urgenta 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Ordonanta urgenta 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Ordonanta 4/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 – actualizata

Declarație pe proprie răspundere – model nou

Adeverință angajator – model nou

Ordonanta 3/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta 2/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 – actualizata

Ordonanta 1/2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

GHID LEGISLATIV – în contextul măsurilor dispuse împotriva pandemiei Covid 19

Ordonanta urgenta 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – actualizata

Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
« Înapoi