ROMANIA – legislatie
Legislatie obtinuta cu sprijinul WK | Sintact.ro


Ordinul 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă

Hotararea 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Ordonanta 10/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI – Aprilie 2020

Evaluarea impactului COVID – 19 asupra mediului economic în lunile martie și aprilie 2020

Ordinul 872/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Anexa 1/2020 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României – MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate directă

Comunicat presa EximBank –  produs de asigurare pentru exportatori în contextul pandemiei COVID-19 

Norma din 2020 ”Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-IX/0) ”

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Model declaratie

Hotararea 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Hotararea 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

Hotararea 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Ordonanta 7/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Actul din 2020 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA
ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE
DE PANDEMIA COVID-19

Ordonanta urgenta 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Ordinul 791/2020 – Certificate de Situaţii de Urgenţă (CSU) – actualizat de Ord 822/2020

Q&A situații legate de măsurile luate prin Ordonanțele Militare

Ordinul 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Ordinul 342/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

Ordonanta 6/2020 MILITARĂ privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

Ordonanta 5/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta urgenta 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Ordonanta urgenta 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Ordonanta urgenta 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Ordonanta 4/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 – actualizata

Declarație pe proprie răspundere – model nou

Adeverință angajator – model nou

Ordonanta 3/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta 2/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 – actualizata

Ordonanta 1/2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

GHID LEGISLATIV – în contextul măsurilor dispuse împotriva pandemiei Covid 19

Ordonanta urgenta 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – actualizata

Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Conţinutul bazei de date, respectiv actele publicate în Monitorul Oficial Partea I, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt documente publice şi pot fi utilizate ca atare în orice scop. Totuşi, având în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, singura publicaţie cu caracter oficial în România este Monitorul Oficial, aşadar actele ai sus menţionate nu pot avea caracter oficial şi nu pot fi folosite într-un asemenea scop, din punct de vedere legal ele putând avea doar caracter informativ. În cazul legislaţiei europene, numai Legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică. Formele aplicabile produse automat sunt proprietatea WOLTERS KLUWER ROMÂNIA SRL şi ca atare se supun legislaţiei în vigoare referitoare la dreptul de autor şi alte drepturi conexe, neputând fi folosite în scopuri comerciale, decât cu asentimentul explicit al Producătorului şi specificarea vizibilă a provenienţei actelor respective. De asemenea, aceste formele aplicabile, din punct de vedere legal nu pot avea decât caracter informativ.
« Înapoi