Proiecte


Dialog pentru Consens

Obiectivul general/scopul proiectului este de a consolida capacitatea organizațiilor non-guvernamentale din localitatea Mogoșoaia și din județul Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. În acest sens, proiectul își propune să pună bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului, între Autoritatea Publică locală Mogosoaia, ONG-uri și parteneri sociali din zona și să dezvolte capacitatea unui număr de 30 de persoane, reprezentanți ai acestora prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale, precum și de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminarii.

Website-ul oficial al proiectului


Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovarii exporturilor romanesti

Obiectivul general al proiectului

Cresterea capacitatii Asociatiei pentru Promovarea Alimentului Romanesc (APAR) si a 25 de ONG-uri partenere si parteneri sociali ai acesteia, de a formula si promova, pe termen lung, propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, prin elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovarii produselor romanesti la export si instruirea unui numar de 60 de persoane, personal din ONG-urile partenere si parteneri sociali ai acesteia.

Scopul proiectului se incadreaza in obiectivului general al POCA, fiind în concordanta cu masurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 (SCAP) prin cresterea capacitatii unui numar de 25 de ONG-uri si a parteneri sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern si prin elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice existente in domeniul promovarii la export a produselor romanesti.

Website-ul oficial al proiectului


DIGITERRA: Complementary Perspectives on Rural Digitisation (H2020)

DIGITERRA este o abordare multidisciplinară, multi-actori care investighează oportunitățile și provocările asociate cu digitizarea în Europa rurală. Abordarea multi-actor este aplicată pentru a genera noi cunostinte TIC în zonele rurale. DIGITERRA include 34 de parteneri in proiect, inclusiv 16 părți interesate pentru a asigura o abordare multidisciplinară, interconectată și multi-actori din lumea reală.

Peste 30 de proiecte…

…implementate pentru participarea producatorilor romani din sectorul agroalimentar.
Mai multe detalii


Proiect OLT in parteneriat cu Fiatest – PNDR

Obiectivul general al proiectului vizează dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, având ca tematică – practicarea de tehnici și tehnologii agricole și inovative, aplicarea standardelor comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției, diversificarea activităților în exploatațiile agricole și managementul general al fermei.

Afis Proiect


Proiect DOLJ in parteneriat cu Fiatest – PNDR

Obiectivul general al proiectului vizează dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, având ca tematică – practicarea de tehnici și tehnologii agricole și inovative, aplicarea standardelor comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției, diversificarea activităților în exploatațiile agricole și managementul general al fermei.

Afis Proiect