Proiect „Taste Me”


proiect 101015657 – Taste Me

DELCOF SA este coordonatorul programului multinational 101015657 – Taste Me depus spre finantare în iunie 2020 în cadrul Reg (UE) 1144/2014, Reg (UE) 2015/1829 și 2015/1831 și al Cererii de propuneri AGRI- MULTI-A-2020 în parteneriat cu APAR – Asociația pentru Promovarea Alimentului Romanesc, cu buget total de EUR 3.447.250, pentru promovarea conservelor și a fructelor și legumelor procesate în Tările Scandinave și Baltice (Suedia, Finlanda, Danemarca, Lituania și Estonia).

Programul multinational a fost aprobat pentru finanțare conform scrisorii Comisiei Europene Ref. Ares (2020) 4846389 – 16/09/2020, cu data de începere 01.04.2021 și durata 36 luni.

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor proiectului cu valoarea totală estimată la 3.235.639 EUR, coordonatorul lansează o cerere deschisă de propuneri pentru selectarea organismului (organismelor) de implementare cu criteriul de atribuire cea mai avantajoasă ofertă economică. Proiectul este împărțit în două (2) LOTURI și ofertele ar trebui să fie pentru toate LOTURILE.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 decembrie 2020, ora 13:00, iar locul depunerii ofertelor este sediul coordonatorului (PO Box 5, Kopanos, Anthemia, Naoussa, 59035). Deschiderea ofertelor va avea loc după data limită de depunere a ofertelor. licitații la sediul coordonatorului. Specificațiile tehnice sunt disponibile gratuit prin e-mail la adresa sales@delcof.gr. Persoana de contact: Olympia Apostolou, +30 2332043237. Termenii și condițiile de participare, regulile de depunere a ofertelor și descrierea procedurii și a acțiunilor proiectului sunt incluse în caietul de sarcini. Valabilitatea ofertelor va fi de două (2) luni începând de la data limită de depunere.

Contract notice

Tender Document