Rezultate


Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  • Realizarea unei analize de identificare a problemelor din domeniul promovării produselor românesti la export
  • Platforma online – realizarea unui instrument independent de consolidare a dialogului social si civic, monitorizare si evaluare a politicii publice pentru promovarea produselor românești la export;
  • Propuneri pentru modificarea instrumentelor actuale care susțin promovarea exporturilor și o politică publică alternativa nouă elaborată și promovată în domeniul promovării produselor românești la export
  • 61 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali instruite în domeniul ”Elaborării politicilor publice”

Analiza de identificare a problemelor

Politica publica propusa