Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovarii exporturilor romanesti


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente

Componenta 1: CP2/2017-Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Titlul proiectuluiElaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovarii exporturilor romanesti

Cod proiect: SIPOCA/MySMIS: 297/112982

 

Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC –  APAR

Data de începere proiect: august 2018

Perioada implementare: august 2018-august 2019

Valoarea totala a proiectului: 995,358.09 lei, sursele de finantare fiind urmatoarele:

 • 819.220,94 lei – FSE
 • 156.229,57 lei – buget national
 • 19.907,58 lei – contributie beneficiar

 

Obiectivul general al proiectului


Cresterea capacitatii Asociatiei pentru Promovarea Alimentului Romanesc (APAR) si a 25 de ONG-uri partenere si parteneri sociali ai acesteia, de a formula si promova, pe termen lung, propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, prin elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovarii produselor romanesti la export si instruirea unui numar de 60 de persoane, personal din ONG-urile partenere si parteneri sociali ai acesteia.

Scopul proiectului se incadreaza in obiectivului general al POCA, fiind în concordanta cu masurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 (SCAP) prin cresterea capacitaþii unui numar de 25 de ONG-uri si a parteneri sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern si prin elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice existente in domeniul promovarii la export a produselor romanesti.

 

Obiectivele specifice ale proiectului


OS 1. Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative prin organizarea a 2 sesiuni de instruire in domeniul elaborarii de politici publice.

Prin intermediul proiectului, 60 de reprezentati ai 25 de ONG-uri si parteneri sociali vor participa la doua sesiuni de instruire organizate prin intermediul subactivitatii A 3.1. In cadrul acestor sesiuni de instruire, organizate pe parcursul a 3 zile, participantii vor fi familiarizati cu metodele de identificare a problemei, cu felul in care se formuleaza o politica publica, cu modalitatea de implementare a unei politici publice si cu felul in care aceasta poate fi monitorizata si evaluata. Atingerea acestui obiectiv specific se va face prin implementarea subactivitaþii A3.1 si atingerea rezultatului POCA R10 preconizat, respectiv capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice, existând o corespondenta clara între acest obiectiv specific si indicatorii de program POCA 5S44 – ONG-uri si parteneri sociali sprijinite pentru a-si imbunatati capacitatea de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern si 5S45 – Personal din ONG-uri si parteneri sociali care participa la activitaþi de formare.

OS 2. Dezvoltarea de mecanisme si instrumente de consolidare a dialogului social si civic prin elaborarea unei platforme online de consultare publica.

Prin implementarea subactivitatii A2.2 va fi realizata o platforma de consultare publica online prin intermediul careia se va supune dezbaterii propunerea publica elaborata, se vor aduna sugestii si propuneri alternative si se vor identifica eventualele probleme. Atingerea acestui obiectiv specific se va face prin implementarea subactivitatii A2.2 si prin atingerea rezultatului POCA R10, respectiv capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice, existînd astfel o corespondenta clara intre acest obiectiv specific si indicatorii de program POCA 5S44 – ONG-uri si parteneri sociali sprijinite pentru a-si imbunatati capacitatea de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern.

OS 3. Dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare a unei propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul promovarii produselor românesti la export.

In acest context, în cadrul proiectului, prin implementarea activitaþii A2.3, se va asigura formularea si promovarea unei propuneri alternative in vederea promovarii produselor romanesti la export. In formularea acestei politici vor fi implicate minim 25 de ONGuri si parteneri sociali. Atingerea acestui obiectiv specific se va face prin implementarea subactivitatii A2.3 si prin atingerea rezultatului POCA R11 preconizat, respectiv 1 propunere alternativa din partea solicitantului acceptata si minim 25 de ONG-uri si parteneri sociali implicate in formularea acesteia, existînd astfel o corespondenta clara intre acest obiectiv specific si indicatorii de program POCA 5S6 – ONG-uri si parteneri sociali care au formulat si promovat propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern si 5S44 – ONG-uri si parteneri sociali sprijinite pentru a-si imbunatati capacitatea de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern.

 

Rezultate asteptate


DETALII REZULTAT – COMPONENTA 1

 

 1. Rezultat program – Capacitate crecuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile initiate de Guvern;

  Rezultat proiect 1 – Analiza de identificare a problemelor din domeniul promovarii produselor românesti la export: 1 analiza elaborata

 

 1. Rezultat program – Capacitate crecuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile initiate de Guvern;

  Rezultat proiect 2 – Instrument independent de consolidare a dialogului social si civic, monitorizare si evaluare a politicii publice pentru promovarea produselor românesti la export realizat si promovat: 1 instrument realizat si promovat

 

 1. Rezultat program – Capacitate crecuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile initiate de Guvern;

  Rezultat proiect 3 – Politica publica in domeniul promovarii produselor românesti la export elaborata: 1 politica elaborata.

 

 1. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate;

  Rezultat proiect 4 – Politica publica in domeniul promovarii produselor romanesti la export promovata si acceptata: 1 politica promovata si acceptata.

 

 1. Rezultat program – Capacitate crecuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile iniþiate de Guvern;

  Rezultat proiect 5 – Personal din ONG-uri si parteneri sociali instruiti în domeniul ”Elaborarii politicilor publice”: 60 de persoane instruite.