Proiect 101046154 – EUMeatDel_TC


NATIONAL SHEEP AND GOAT BREEDING ASSOCIATION (NSGBA) este coordonatorul programului multinational 101046154 – EUMeatDel_TC depus spre finantare în cadrul Reg (UE) 1144/2014, Reg (UE) 2015/1829 și 2015/1831 și al Cererii de propuneri AGRI- MULTI-2021 în parteneriat cu APAR – Asociația pentru Promovarea Alimentului Romanesc, cu buget total de EUR 3.451.981, pentru promovarea cărnii de oaie și de pui în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Egipt.

Programul multinational a fost aprobat pentru finanțare cu data de începere 01.01.2022 și durata 36 luni.

Procedura competitivă pentru selectarea organismului (organismelor) de punere în aplicare al EUMeatDel_TC” — 101046154 activități legate de promovarea cărnii de oaie și de pui în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Egipt se va baza pe oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Valoarea estimată a contractului este de 2.915.555 EUR împărțită în două LOTS: LOT1 Bulgaria, cu o valoare estimată de 2.161.654 EUR și LOT2 România, cu o valoare estimată de 753.901 EUR. Activitățile includ următoarele pachete de lucru: Relații publice, site-uri web și platforme de comunicare socială, publicitate, instrumente de comunicare și evenimente. Plățile se vor efectua în EUR, în conformitate cu dispozițiile din documentele de licitație.

Operatorii economici trebuie să îndeplinească condițiile și cerințele legate de capacitatea lor financiară și tehnică furnizată în documentele de licitație care pot fi găsite pe site-urile web ale autorităților contractante sau, la cerere, prin e-mail, la adresele electronice menționate mai sus, Ofertele ar trebui prezentate în conformitate cu procedura descrisă în documentele de licitație și vor fi prezentatepe strada Nikola Gabrovski, 25A, Veliko Tarnovo 5000, Bulgaria, până la 26 ianuarie 2022 până la ora 13:00.

Contract notice

Tender Document