APAR | Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc  »

Inscrieri targuri internationale PPE 2024

Mai jos regasiti lista manifestarilor expozitionale incluse in PPE 2024:

 

Nr. crt. Denumire targ (link) Perioada desfasurare
Status – etapa inscrieri
1 Alimentaria Brcelona 18-21 Martie 2024 Closed
2 IFE Londra 25-27 Martie 2024 Closed
3 PLMA Amsterdam 28-29  Mai 2024 Closed
3 Summer Fancy Food New York 23-25 Iunie 2024 Closed
4 SIAL Paris 19-23 Octombrie 2024 Closed

 

Lista documentelor ce fac parte din dosarele de inscriere pentru targurile aferente PPE 2024:

 

Inscrierile se fac in ordinea transmiterii dosarelor complete si corecte, in limita spatiului si locurilor stabilite de catre organizatorii externi, tinand cont de masurile de securitate sanitara.

Toate rezervarile pentru spatii se vor face in baza dosarelor complete si verificate.

Eligibilitatea dosarelor de inscriere se vor determina in cadrul comisiei de selectie de la minister. Acceptarea dosarelor se face in ordinea numarului de inregistrare de la Registratura ministerului.

Avem rugamintea sa trimiteti pentru verificare TOATE documentele cat mai repede, urmand ca dupa verificarea lor sa transmiteti dosarul in original conform instructiunilor de mai jos:

Dosarul de inscriere pentru participare la targuri prin PPE – fisierul .pdf contine toate formularele necesare inscrierii precum si modul de transmitere al documentelor.

Informatii privind actele care trebuie sa alcatuiasca dosarul de inscriere:

  1. Cerere de inscriere – declaratie pe propria raspundere
  2. Declaratie pe propria raspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis. Declaratia privind ajutorul de minimis trebuie completata de catre actionarul cu cele mai multe actiuni, conform certificat ONRC.

Acesta declaratie se va calcula, conform Reg. de minimis 1407/2013, pentru ultimii 2 ani fiscali si anul in curs si se vor consulta instiintarile de minimis / actele administrative finale transmise de catre MAT firmelor ce au avut participari in cadrul Programului de Promovare la Export (PPE) / Programul de Internationalizare (PINT). De asemenea, trebuie avuta in vedere valoarea cumulata din toate sursele statului, autoritatilor locale sau din surse comunitare ale ajutoarelor de minimis.

  1. Declaratie privind calitatea si valoarea adaugata ridicata a produselor prezentate la targ
  2. Lista de produse de conceptie proprie promovate in cadrul manifestarii expozitionale. Produsele mentionate trebuie sa fie enumerate in ordinea codurilor CAEN mentionate in cererea de inscriere
  3. Nomenclatorul de produse la export
  4. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF (fara obligatii de plata restante si valabil la data depunerii dosarului la sediul ARICE) – in ORIGINAL in cazul in care dosarul se depune in format fizic. Daca depuneti dosare pentru mai multe actiuni, la un dosar se va depune ocumentul Original, iar la celalelte se va depune o copie „Conform cu originalul”, mentionand dosarul la care a fost depus documentul original.
  5. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locala competenta (fara obligatii de plata restante si valabil la data depunerii dosarului la sediul ARICE) – in ORIGINAL in cazul in care dosarul se depune in format fizic. Daca depuneti dosare pentru mai multe actiuni, la un dosar se va depune documentul Original, iar la celalelte se va depune o copie „Conform cu originalul”, mentionand dosarul la care a fost depus documentul original.
  6. Certificat Constatator format extins de la Registrul Comertului
  7. Dovada platii garantiei bancare, in valoare de 2.000 lei (Garantia se depune in contul ARICE deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, nr.RO78TREZ7015005XXX024306, 47951657). Pe OP trebuie sa treceti la nota: “Garantie depusa pentru participare targ <<Denumire si localizare targ>>, 2024”. Documentul se depune in original sau „Copie conform cu originalul”, semnat
  8. Certificate de marca (in cazul in care se mentioneaza marca proprie in cererea de inscriere) emise de OSIM/OHIM avand ca titular societatea participanta

In cazul in care sunteti selectati ca firma participanta, aveti obligatia ca la 6 luni de la incheierea manifestarii expozitionale sa transmiteti „Fisa de eficienta la 6 luni”.

 


 

OBSERVATII:

Firma participanta trebuie sa fie producatoare – Codul CAEN si implicit obiectul de activitate mentionat trebuie sa se regaseasca in Certificatul constatator format extins, la rubrica „Activitate principala” sau la rubrica „SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004”.

Transmiterea se poate face prin una din urmatoarele variante:

1. In plic inchis, cu mentiunea:

Catre Agenția Română pentru Invesții și Comerț Exterior (ARICE)

In atentia: Directiei Promovare Export – PROGRAMUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI

Pe plic se va specifica obligatoriu denumirea actiunii pentru care se efectueaza inscrierea.

Plicul se transmite prin curier rapid la sediul ARICE, str Promoroaca, nr.11, sector 1, Bucuresti