NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC, denumita mai jos ÔÇ×APARÔÇŁ sau ÔÇ×asociatiaÔÇŁ) cu sediul in Str. I.C. Bratianu, nr. 97 A, Mogosoaia, judetul Ilfov, Romania, telefon +4021.351.26.03, CUI 30013444 , e-mail: office@apar.ro , asociatie ├«n calitate de OPERATOR  (ÔÇ×A.P.A.R.ÔÇŁ), dore╚Öte s─â v─â informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastr─â cu caracter personal ├«n contextul anumitor opera╚Ťiuni realizate de A.P.A.R. ├«n scopurile specificate mai jos.

1. Scopul și temeiurile prelucrării

Prezenta not─â de informare se refer─â la calitatea dumneavoastr─â de:

 •  reprezentant legal sau conventional al partenerului contractual al A.P.A.R., persoan─â de contact sau persoana implicata din partea partenerului contractual ├«n ├«ncheierea ╚Öi executarea contractului ├«ncheiat cu A.P.A.R. (partenerii contractuali incluzand furnizorii de servicii ╚Öi/sau bunuri, colaboratorii de orice tip si intermediarii, prestatorii de servicii, beneficiarii activitatilor/proiectelor derulate A.P.A.R.)
 • si/sau calitatea dumneavoastr─â de reprezentant sau persoana de contact din partea unei institu╚Ťii ori autorit─â╚Ťi publice actionand in raport cu A.P.A.R.
 • si/sau calitatea dumneavoastra de reprezentant sau persoana de contact al unui partener contractual potential, si/sau calitatea dumneavoastra de participant/persoana implicata (ca reprezentant legal ori conventional)  in organizarea / derularea /gestionarea: evenimentelor, campaniilor de informare, sondajelor, evenimentelor, proiectelor, organizate/derulate de A.P.A.R. (denumite colectiv, in prezentul inscris, ÔÇ×proiecteÔÇŁ)
 • si/sau calitatea dumneavoastra de membru al A.P.A.R. ori potential membru al A.P.A.R.

A.P.A.R. prelucreaz─â datele cu caracter personal enumerate ├«n Sec╚Ťiunea 2 de mai jos pentru urm─âtoarele categorii de persoane vizate ╚Öi pentru urm─âtoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 • Reprezentan╚Ťi, persoane de contact, precum ╚Öi orice alte persoane implicate ├«n ├«ncheierea ╚Öi executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si furnizorii/prestatorii de servicii ╚Öi/sau bunuri si colaboratorii/intermediarii sai (incluzand furnizori de bunuri, furnizori de servicii contabile/juridice, juridice implicate in Proiectele asociatiei , prestatori de servicii, prestatori servicii de intretinere website-uri, unitati de cazare si alimentatie, etcÔÇŽ)
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Gestionarea ╚Öi dezvoltarea rela╚Ťiei contractuale cu partenerii contractuali, inclusiv gestionarea contractelor, activit─â╚Ťi cotidiene de afaceri, monitorizarea execut─ârii obliga╚Ťiilor contractuale.Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei ╚Öi al partenerului s─âu contractual de a derula un raport juridic
2Realizarea pl─â╚Ťilor datorate de c─âtre A.P.A.R. ├«n raport cu furnizorii/prestatorii de servicii si/sau bunuri; gestiunea bilan╚Ťurilor ╚Öi reconcilierea conturilor; p─âstrarea documentelor justificative (e.g. contracte, documente de livrare, facturi) ├«ncheiate de A.P.A.R. cu p─âr╚Ťile contractante ├«n vederea justific─ârii pl─â╚Ťilor (scopuri financiar-contabile).Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei ╚Öi al partenerului s─âu contractual de a exercita drepturile si obligatiile ce decurg dintr-un raport juridic Indeplinirea unei obligatii legale ce revine A.P.A.R..
3Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.Interesul legitim al A.P.A.R. de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului . Obligatia legala ce revine A.P.A.R. de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentan╚Ťi, persoane de contact, precum ╚Öi orice alte persoane implicate ├«n: ├«ncheierea ╚Öi executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si parteneri (persoane juridice) ai acesteia, in organizarea / derularea /gestionarea: evenimentelor, campaniilor de informare ,sondajelor, evenimentelor , proiectelor, organizate/derulate de A.P.A.R.(denumite colectiv, in prezentul inscris, ÔÇ×proiecteÔÇŁ)
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Gestionarea si dezvoltarea relatiei contractuale cu partenerii interni, externi, inclusiv gestionarea contractelor; activitati cotidiene de administrare a activitatii asociatiei in relatia cu partenerii;Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei ╚Öi al partenerului s─âu contractual duce la indeplinire obiectul contractual
2Urm─ârirea ├«ndeplinirii de catre clientii A.P.A.R. a obliga╚Ťiilor contractuale prin intermediul verific─ârilor realizate de c─âtre reprezentantii A.P.A.R. sau tertii contractati de aceasta ├«n locatie.Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei ╚Öi al partenerului s─âu contractual de a desfa╚Öura o rela╚Ťie comercial─â.
3Gestionarea pl─â╚Ťilor datorate de c─âtre parteneri in raport cu A.P.A.R.; gestiunea bilan╚Ťurilor ╚Öi reconcilierea conturilor; p─âstrarea ├«nregistr─ârilor acordurilor ├«ncheiate de A.P.A.R. cu p─âr╚Ťile contractuale ├«n scopuri financiar-contabile. Monitorizarea platilor datorate de catre parteneri in raport cu A.P.A.R., transmiterea de notificari privind termenele de plata depasite si sumele datorate (putand include transmiterea de notificari saptamanale sau conform prevederilor contractuale), gestionarea asigurarilor riscului de neplata din partea partenerilor, administrarea activitatilor de recuperare a creantelor datorate.Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei ╚Öi al partenerului s─âu contractual de a desfa╚Öura un raport juridic, precum si interesul A.P.A.R. de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului.
4Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.Interesul legitim al A.P.A.R. de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului. Obligatia legala ce revine A.P.A.R. de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentan╚Ťii ╚Öi persoanele de contact din partea unor institu╚Ťii ori autorit─â╚Ťi publice, in relatia cu A.P.A.R.
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Asigurarea, verificarea si monitorizarea depunerii corecte si la timp a documentelor care trebuie transmise autoritatilor conform legii sau sunt solicitate de acestea, a situatiilor financiare, a declaratiilor privind taxele si impozitele sau a indeplinirii altor obligatii legale ce revin A.P.A.R. in relatia cu autoritatile fiscale, Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei si altele.Indeplinirea unei obligatii legale ce revine A.P.A.R..
2Gestionarea relatiei cu autoritatile, in scopul obtinerii, reinnoirii, actualizarii autorizatiilor si/sau certificarilor si aprobarilor in legatura cu activitatea A.P.A.R. sau in legatura cu inspectiile, verificarile, solicitarile de informatii adresate sau efectuate de autoritati sau solutionarea oricaror situatii judiciare sau extrajudiciare legate de actele de control sau actele emise. Aceste autoritati pot include RECOM, OSIM, ANPC, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si entitatile din subordine, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si entitatile din subordine, ANCPI si OCPI teritoriale, Autoritatea Na┼úional─â Sanitar─â Veterinar─â ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor si entitatile din subordine, ITM, politie, autoritati ale administratiei publice, AEGRM (astfel cum denumirea unora dintre aceste autoritati se va putea modifica in viitor).Interesul legitim al A.P.A.R. in derularea activitatii sale curente si de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform legii. Obligatia legala ce revine A.P.A.R. de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.  
 • Reprezentan╚Ťii si persoanele de contact din partea unor parteneri potentiali ai A.P.A.R.
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Stabilirea unor rela╚Ťii de afaceri cu poten╚Ťiali parteneri (furnizori / prestatori de bunuri / servicii, persoane juridice, structure associative din tara si din UE).Interes legitim – reprezentat de interesul comun al APAR  ╚Öi al partenerului s─âu contractual de a ini╚Ťia o relatie de colaborare
 • Reprezentan╚Ťii si persoanele de contact din partea membrilor  A.P.A.R. si a structurilor din  care asociatia face parte
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Stabilirea unor rela╚Ťii de colaborare si parteneriat cu poten╚Ťiale structuri asociative , din tara si din afara tariiInteres legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei ╚Öi al partenerului de a mentine o relatie in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor asociatiei
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraInteres legitim :  reprezentat de respectarea drepturilor membrilor si urmarirea respectarii obligatiilor membrilor; respectarea actului constitutive /statutului asociatiei si a dispozitiilor legale in vigoare
 • Persoane fizice membri ai A.P.A.R. ori potentiali membri ai A.P.A.R.
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Stabilirea unor rela╚Ťii de colaborare si parteneriat cu poten╚Ťiale structuri asociative , din tara si din afara tariiInteres legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei ╚Öi al partenerului de a mentine o relatie in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor asociatiei
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraInteres legitim:  reprezentat de respectarea drepturilor membrilor si urmarirea respectarii obligatiilor membrilor; respectarea actului constitutive /statutului asociatiei si a dispozitiilor legale in vigoare

2. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de c─âtre A.P.A.R. avand in vedere scopurile specificate mai sus sunt in general datele de contact ale persoanelor vizate, necesare in vederea derularii relatiei de afaceri cu respectivul partener, institutie sau autoritate, respectiv numele, prenumele, functia, numarul de telefon, adresa de email si semnatura (atunci cand in atributiile persoanei vizate intra si semnarea unor documente in relatia cu A.P.A.R.).

In privinta reprezentantilor sau persoanelor de contact, persoanelor fizice implicate ( oricare ar fi temeiul si calitatea implicarii) in completarea si emiterea documentelor rezultand din colaborarile APAR sau a unor documente financiar-contabile (e.g facturi), pe langa datele cu caracter personal mai sus mentionate, vor fi procesate si numarul, seria si data emiterii cartii de identitate a acestora si codul numeric personal, completate pe respectivele documente.

3. Colectarea datelor cu caracter personal

A.P.A.R. a colectat datele cu caracter personal, ca regula generala, de la persoana vizata sau, in anumite cazuri justificate de necesitatile derularii activitatii, de la partenerul, autoritatea sau institutia respectiva (angajator sau comitent / mandant colaborator/partener al persoanei vizate).

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru ├«ndeplinirea scopurilor men╚Ťionate mai sus, A.P.A.R. utilizeaz─â serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre ace╚Ötia au calitatea de persoane ├«mputernicite de operator, furnizori ai unor aplica╚Ťii software prin care sunt desf─â╚Öurate activit─â╚Ťi de gestiune a documentelor contractuale, a documentelor de livrare/receptie bunuri/servicii, a documentelor financiar contabile etc, precum ╚Öi de g─âzduire a acestor aplicatii software, societati de asigurare, consultanti, prestatori. Asemenea persoane ├«mputernicite de operator, la care A.P.A.R. poate apela in vederea derularii activitatii curente a acesteia isi desf─â╚Öoar─â activitatea comercial─â ├«n Romania. Datele cu caracter personal pe care le divulg─âm c─âtre persoanele ├«mputernicite de noi sunt limitate la informa╚Ťiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii, conform obligatiilor pe care persoana imputernicita si le asuma fata de A.P.A.R. ╚Öi le solicit─âm acestora s─â nu utilizeze datele cu caracter personal ├«n niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura c─â toate entit─â╚Ťile cu care lucr─âm stocheaz─â datele dumneavoastr─â cu caracter personal ├«n condi╚Ťii de siguran╚Ť─â ╚Öi securitate. Alte terte parti la care apeleaza A.P.A.R. nu au rolul de a prelucra datele, ├«ns─â pot avea acces la acestea ├«n ├«ndeplinirea sarcinilor sau ├«n interac╚Ťiunile lor cu A.P.A.R., cum ar fi societ─â╚Ťi de asigurare, societati care asigur─â ├«ntre╚Ťinere tehnic─â, auditori financiari sau juridici, consultanti servicii financiare sau juridice (contabili, juristi, avocati etc… ).

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozi╚Ťie sau transmise c─âtre ter╚Ťi ╚Öi ├«n urm─âtoarele situa╚Ťii: (i) autorit─â╚Ťi publice, auditori, diverse categorii de consultanti sau institu╚Ťii cu competen╚Ťe ├«n realizarea de inspec╚Ťii ╚Öi controale asupra activit─â╚Ťii ╚Öi activelor APAR, care solicit─â APAR s─â furnizeze informa╚Ťii, ├«n virtutea obliga╚Ťiilor legale ale acesteia din urm─â. Aceste autorit─â╚Ťi publice sau institu╚Ťii pot fi Agen╚Ťia Na╚Ťional─â pentru Administrare Fiscal─â, Autoritatea Na╚Ťional─â pentru Supravegherea Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si entitatile din subordine, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si entitatile din subordine, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si entitatile din subordine; (ii) pentru respectarea unei cerin╚Ťe legale sau pentru protejarea drepturilor ╚Öi activelor APAR sau ale altor entit─â╚Ťi sau persoane, precum instan╚Ťe de judecat─â; (iii) membrii APAR, actuali sau fosti membri, in scopul exercitarii prerogativelor/drepturilor/obligatiilor acestora, legale si/sau derivand din Actul Constitutiv/Statutul Asociatiei/hotararile adoptate de organele de conducere/de administrare  ale asociatiei.

De asemenea, ├«n scopurile prelucr─ârii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastr─â cu caracter personal c─âtre entitati juridice organizatoare de targuri si manifestari/evenimente expozitionale, catre entitatile juridice (de tip asociativ sau nu) europene sau de nivel national (asociatii, federatii, organizatii, societati comerciale, etc) din care A.P.A.R. face parte sau nu la data distribuirii, care ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea ├«n oricare din tarile Uniunii Europene si in afara Uniunii Europene,  societ─â╚Ťi/entitati care vor respecta instruc╚Ťiunile Asociatiei ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor dumneavoastr─â cu caracter personal, iar in masura in care transferul va avea loc catre entitati aflate in state terte, va vom informa asupra acestui lucru, cu asigurarea garantiilor adecvate sau a celorlalte masuri prevazute de Regulamentul General privind Protec╚Ťia Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European. Pentru mai multe informa╚Ťii referitoare la entitatile precizate: Comexposium – http://www.comexposium.com/; Alimentaria Exhibitions – http://www.alimentaria.com/; Koelnmesse GmbH – http://www.koelnmesse.de/; Dubai World Trade Centre – http://www.dwtc.com/, Federa┼úia Na┼úional─â PRO AGRO – www.cnproagro.ro; etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

├Än contextul ├«ndeplinirii opera╚Ťiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastr─â cu caracter personal pot fi transferate ├«n str─âin─âtate c─âtre state din Uniunea European─â (ÔÇ×UEÔÇŁ) sau Spa╚Ťiul Economic European (ÔÇ×SEEÔÇŁ). V─â inform─âm prin prezenta c─â orice transfer realizat de A.P.A.R. ├«ntr-un stat membru UE sau SEE va respecta cerin╚Ťele legale prev─âzute ├«n Regulamentul General privind Protec╚Ťia Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.

6. Durata prelucr─ârii

V─â vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioad─â de timp necesar─â pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea ├«n acela╚Öi timp a cerin╚Ťelor legale ├«n vigoare. ├Än cazul ├«n care A.P.A.R. va stabili c─â are un interes legitim sau o obliga╚Ťie legal─â de a prelucra ├«n continuare datele dumneavoastr─â cu caracter personal ├«n alte scopuri, ve╚Ťi fi informa╚Ťi ├«n mod corespunz─âtor ├«n acest sens. Estim─âm c─â activit─â╚Ťile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urm─âtoarele perioade:

 • Reprezentan╚Ťi, persoane de contact, precum ╚Öi orice alte persoane implicate ├«n ├«ncheierea ╚Öi executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si furnizorii/prestatorii de servicii ╚Öi/sau bunuri si colaboratorii/intermediarii sai (incluzand furnizori de bunuri, furnizori de servicii contabile/juridice, juridice implicate in Proiectele asociatiei , prestatori de servicii, prestatori servicii de intretinere website-uri, unitati de cazare si alimentatie, etcÔÇŽ
 SCOPDURATA
1Gestionarea ╚Öi dezvoltarea rela╚Ťiei contractuale cu partenerii contractuali, inclusiv gestionarea contractelor, activit─â╚Ťi cotidiene de afaceri, monitorizarea execut─ârii obliga╚Ťiilor contractuale.          Durata derularii contractului, precum ╚Öi perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
2Realizarea pl─â╚Ťilor datorate de c─âtre A.P.A.R. ├«n raport cu furnizorii/prestatorii de servicii si/sau bunuri; gestiunea bilan╚Ťurilor ╚Öi reconcilierea conturilor; p─âstrarea documentelor justificative (e.g. contracte, documente de livrare, facturi) ├«ncheiate de A.P.A.R. cu p─âr╚Ťile contractante ├«n vederea justific─ârii pl─â╚Ťilor (scopuri financiar-contabile).
3Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentan╚Ťi, persoane de contact, precum ╚Öi orice alte persoane implicate ├«n: ├«ncheierea ╚Öi executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si parteneri (persoane juridice) ai acesteia, in organizarea / derularea /gestionarea: evenimentelor, campaniilor de informare ,sondajelor, evenimentelor , proiectelor, organizate/derulate de A.P.A.R.(denumite colectiv, in prezentul inscris, ÔÇ×proiecteÔÇŁ)
 SCOPDURATA
1Gestionarea si dezvoltarea relatiei contractuale cu partenerii interni, externi, inclusiv gestionarea contractelor; activitati cotidiene de administrare a activitatii asociatiei in relatia cu partenerii;                        Durata derularii contractului, precum ╚Öi perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
2Urm─ârirea ├«ndeplinirii de catre clientii A.P.A.R. a obliga╚Ťiilor contractuale prin intermediul verific─ârilor realizate de c─âtre reprezentantii A.P.A.R. sau tertii contractati de aceasta ├«n locatie.
3Gestionarea pl─â╚Ťilor datorate de c─âtre parteneri in raport cu A.P.A.R.; gestiunea bilan╚Ťurilor ╚Öi reconcilierea conturilor; p─âstrarea ├«nregistr─ârilor acordurilor ├«ncheiate de A.P.A.R. cu p─âr╚Ťile contractuale ├«n scopuri financiar-contabile. Monitorizarea platilor datorate de catre parteneri in raport cu A.P.A.R., transmiterea de notificari privind termenele de plata depasite si sumele datorate (putand include transmiterea de notificari saptamanale sau conform prevederilor contractuale), gestionarea asigurarilor riscului de neplata din partea partenerilor, administrarea activitatilor de recuperare a creantelor datorate.
4Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentan╚Ťii ╚Öi persoanele de contact din partea unor institu╚Ťii ori autorit─â╚Ťi publice, in relatia cu A.P.A.R.
 SCOPDURATA
1Asigurarea, verificarea si monitorizarea depunerii corecte si la timp a documentelor care trebuie transmise autoritatilor conform legii sau sunt solicitate de acestea, a situatiilor financiare, a declaratiilor privind taxele si impozitele sau a indeplinirii altor obligatii legale ce revin A.P.A.R. in relatia cu autoritatile fiscale, Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei si altele.            Durata derularii relatiei cu autoritatile/institutiile respective, stabilita in functie de perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
2Gestionarea relatiei cu autoritatile, in scopul obtinerii, reinnoirii, actualizarii autorizatiilor si/sau certificarilor si aprobarilor in legatura cu activitatea A.P.A.R. sau in legatura cu inspectiile, verificarile, solicitarile de informatii adresate sau efectuate de autoritati sau solutionarea oricaror situatii judiciare sau extrajudiciare legate de actele de control sau actele emise. Aceste autoritati pot include RECOM, OSIM, ANPC, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si entitatile din subordine, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si entitatile din subordine, ANCPI si OCPI teritoriale, Autoritatea Na┼úional─â Sanitar─â Veterinar─â ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor si entitatile din subordine, ITM, politie, autoritati ale administratiei publice, AEGRM (astfel cum denumirea unora dintre aceste autoritati se va putea modifica in viitor).
 • Reprezentan╚Ťii si persoanele de contact din partea unor parteneri potentiali ai A.P.A.R.
 SCOPDURATA
1Stabilirea unor rela╚Ťii de afaceri cu poten╚Ťiali parteneri (furnizori / prestatori de bunuri / servicii, persoane juridice, structure associative din tara si din UE).Durata necesara stabilirii relatiilor de colaborare/asociere / afiliere
 • Reprezentan╚Ťii si persoanele de contact din partea membrilor  A.P.A.R. si a structurilor din  care asociatia face parte
 SCOPDURATA
1Stabilirea unor rela╚Ťii de colaborare si parteneriat cu poten╚Ťiale structuri asociative , din tara si din afara tariiDurata necesara stabilirii relatiilor de colaborare/asociere / afiliere
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraDurata calitatii de membru precum ╚Öi perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila
 • Persoane fizice membri ai A.P.A.R. ori potentiali membri ai A.P.A.R.
 SCOPDURATA
1Stabilirea unor rela╚Ťii de colaborare si parteneriat cu poten╚Ťiale structuri asociative , din tara si din afara tariiDurata necesara stabilirii relatiilor de colaborare/asociere / afiliere
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraDurata calitatii de membru precum ╚Öi perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila

7. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării?

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar A.P.A.R. nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

8. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

9. Securitatea prelucr─ârii datelor.

A.P.A.R. v─â informeaz─â prin prezentul c─â evalueaz─â ╚Öi actualizeaz─â constant m─âsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal ├«n condi╚Ťii de siguran╚Ť─â ╚Öi securitate.

10. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor.

├Än contextul prelucr─ârii datelor dumneavoastr─â cu caracter personal, ave╚Ťi urm─âtoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate:

ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine confirmarea faptului c─â datele dumneavoastr─â cu caracter personal sunt sau nu prelucrate ╚Öi, ├«n caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal ╚Öi condi╚Ťiile ├«n care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri ├«n acest sens c─âtre operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal:

ave╚Ťi posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri ├«n acest sens c─âtre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ╚Ötergerea datelor dumneavoastr─â cu caracter personal ├«n cazul ├«n cazul ├«n care (i) datele nu mai sus necesare ├«n scopul ini╚Ťial (╚Öi nu exist─â un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucr─ârii este consim╚Ť─âm├óntul persoanei vizate, persoana vizat─â ├«╚Öi retrage consim╚Ť─âm├óntul ╚Öi nu exist─â alt temei legal, (iii) persoana vizat─â ├«╚Öi exercit─â dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care s─â prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ╚Ötergerea este necesar─â pentru conformarea cu legisla╚Ťia UE sau legisla╚Ťia rom├ón─â sau (vi) datele au fost colectate ├«n leg─âtur─â cu servicii ale Asociatiei informa╚Ťionale oferite copiilor (dac─â este cazul), c├ónd se aplic─â cerin╚Ťe specifice cu privire la consim╚Ť─âm├ónt;

c) Dreptul de a solicita restric╚Ťionarea prelucr─ârii:

ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine restric╚Ťionarea prelucr─ârii ├«n cazurile ├«n care: (i) considera╚Ťi c─â datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioad─â care s─â permit─â operatorului s─â verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegal─â, dar nu dori╚Ťi s─â v─â ╚Ötergem datele cu caracter personal, ci s─â restr├óngem utilizarea acestor date; (iii) ├«n cazul ├«n care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastr─â cu caracter personal ├«n scopurile men╚Ťionate mai sus, ├«ns─â dumneavoastr─â ave╚Ťi nevoie de date pentru a constata, exercita sau ap─âra un drept ├«n instan╚Ť─â; sau (iv) v-a╚Ťi opus prelucr─ârii, pentru intervalul de timp ├«n care s─â verific─âm dac─â temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaz─â asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a v─â retrage consim╚Ť─âm├óntul cu privire la prelucrare,

atunci c├ónd prelucrarea are la baz─â consim╚Ť─âm├óntul, f─âr─â a afecta legalitatea prelucr─ârii efectuate p├ón─â ├«n momentul respectiv;

e) Dreptul de a v─â opune cu privire la prelucrarea datelor

din motive legate de situa╚Ťia particular─â ├«n care v─â afla╚Ťi, atunci c├ónd prelucrarea se ├«ntemeiaz─â pe interes legitim, precum ╚Öi de a v─â opune, ├«n orice moment, prelucr─ârii datelor ├«n scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizat─â, inclusiv crearea de profiluri,

care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor,

├«nsemn├ónd dreptul de a v─â primi datele cu caracter personal pe care le-a╚Ťi furnizat operatorului de date ├«ntr-o form─â structurat─â, utilizat─â ├«n mod curent ╚Öi care poate fi citit─â automat, precum ╚Öi dreptul de a transfera respectivele date c─âtre un alt operator, ├«n cazul ├«n care prelucrarea se bazeaz─â pe consim╚Ť─âm├óntul dumneavoastr─â sau executarea unui contract ╚Öi este efectuat─â prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere

├«n fa╚Ťa Autorit─â╚Ťii de Protec╚Ťie a Datelor (ANSPDCP) ╚Öi dreptul de a v─â adresa instan╚Ťelor de judecat─â competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate ├«n orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, v─â ├«ncuraj─âm s─â  adresa╚Ťi o solicitare ├«n scris, datat─â ╚Öi semnat─â  la urm─âtoarea adres─â: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC, denumita mai sus ÔÇ×APARÔÇŁ sau ÔÇ×asociatiaÔÇŁ) cu sediul in Str. I.C. Bratianu, nr. 97A, Mogosoaia, judetul Ilfov, Romania, telefon +4021.351.26.03, e-mail: office@apar.ro, CUI 30013444.

Prezenta politica de confidentialitate se completeaza cu dispozitiile din:

Aprilie 2020

OPERATOR

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC
« ├Änapoi