Green Jobs for a Green Life


Proiect Cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Apel: PEO / 48 / PEO_P1 / OP4 / ESO4.2 / PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai puțin dezvoltate

Obiective Specifice: ESO4.2 – FSE+ – ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii

Titlul proiectului: Green Jobs for a Green Life

Cod SMIS: 308601

Beneficiar /Partener: ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC – APAR / THINK DEVELOPMENT SRL

Valoarea totală a proiectului: 4.958.176,01 lei, din care 4.124,355,96 lei valoare eligibilă nerambursabilă FSE+, 727.827,52 lei valoare eligibilă nerambursabilă buget național.

Data începerii proiectului: 01.04.2024

Data finalizării proiectului: 31.03.2026

Obiectivul general al proiectului


Creșterea capacitații de implicare in dialog a unui număr de 30 de organizații ale societății civile pentru a contribui la incluziunea prin ocupare si formare a categoriilor dezavantajate si de a participa, după caz, la furnizarea de măsuri active de ocupare.

Obiectivele specifice ale proiectului


OS1: Creșterea capacității unui număr de 30 de ONG-uri de a contribui eficient la dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare prin implementarea de acțiuni ce vizează îmbunătățirea managementului organizațional, a planificării strategice precum și optimizarea fluxurilor instituționale specifice partenerilor sociali, inclusiv digitalizarea acestora pentru un număr de 70 de persoane din cadrul acestora.

OS2: Îmbunătățirea calității expertizei celor 30 de ONG-uri prin furnizarea de programe de formare pentru 70 de persoane din cadrul acestora.

OS3: Sprijinirea celor 30 de organizații ale societății civile de a participa la dezvoltarea și implementarea de acorduri naționale si transnaționale și preluarea unor bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European.

Activitățile proiectului


A1.1 Asigurarea managementului

Aceasta activitate transversala asigura gestionarea corecta a proiectului, comunicarea cu partile implicate in proiect, precum si monitorizarea acestuia pe tot parcursul implementarii.

A2.1 Decontare cheltuieli indirecte

Aceasta este o activitate transversala prin intermediul careia vor fi decontate toate cheltuielile indirecte din cadrul proiectului pe baza de rata forfetara.

A3.1 Realizare campanii de recrutare noi membri

Aceasta activitate va fi impărțită în 2 etape, o prima etapa, etapa de recrutare de noi membri si de identificare a GT, in cadrul careia se vor organiza un număr de 5 evenimente si o a doua etapa, dedicată promovării dialogului social si implicării actorilor sociali pe piata muncii, in care se vor organiza alte 5 evenimente.

A3.2 Organizare cursuri de formare in vederea îmbunătățirii managementului organizațional, a planificării strategice și a digitalizării activității organizațiilor societății civile (OSC)

Participantii vor putea participa  la 3 tipuri de cursuri, cursuri de management organizational, cursuri de planificare strategica si cursuri de competente digitale, in functie de optiunea fiecarui cursant in parte. Recomandarea esta ca toate cele 70 de persoane din GT sa participe la toate cele 3 cursuri, cu toate acestea, in cazul in care persoanele desemnate initial de catre OSC sa participe, nu pot participa la toate cele 3 cursuri din diferite motive, acestea vor putea fi inlocuite cu alte persoane din cadrul aceleiasi organizatii sau din cadrul altor organizatii participante in cadrul activitatilor din proiect.

A 4.1. Organizarea și derularea de workshopuri la nivel național și european

Vor fi organizate 6 seminarii, 3 la nivel național și 3 la nivel european, la Bruxelles, scopul acestor workshopuri fiind revitalizarea dialogului social si civic.

A 4.2. Organizarea unei rețele naționale pentru consolidarea Dialogului civic și social ”Green Jobs Network – GJN”

Scopul acestei activități va fi acela de a crea o rețea naționala pentru consolidarea dialogului civic si social in domeniul ocupării și de aduce la un loc actorii care activează in economia verde si care promovează locurile de munca verzi.  Obiectivul principal al acestei rețele va fi acela de a promova și susține locurile de muncă verzi si economia verde.

A5.1 Organizarea de cursuri de formare – Competente de dialog social si civic si Lobby si advocacy

Grupul țintă va fi instruit in vederea îmbunătățirii competentelor de dialog social și civic, Lobby si advocacy.

A5.2 Workshop-uri cu temaExercițiu Audiere publică

Se vor organiza 3 workshop-uri in care participanții să deprindă competentele necesare desfășurării unei audieri publice.

A6.1 – Organizare acțiuni de informare si conștientizare pentru promovarea serviciilor pieței muncii

Scopul acestei activitati este acela de a crea o campanie de informare si constientizare pentru promovarea serviciilor pietei muncii. Campania se va derula in toate cele 7 regiuni ale tarii si va fi adaptata specificului fiecarei regiuni in parte. Principalul focus al acestei campanii va fi acela de a promova locurile de munca verzi si sectoare de pe piata muncii care activeaza in economia verde.

A7.1 Realizarea unei platforme de cooperare și debate pentru promovarea politicilor publice în domeniul ocupării

Se va realiza o platforma IT online destinată susținerii ONG-urilor în consolidarea dialogului social, îmbunătățirea capacităților și expertizei acestora și promovarea bunelor practici la nivel european poate juca un rol esențial în promovarea unei mai bune integrări a politicilor de ocupare pe piața muncii din România. Această platformă ar trebui să fie un instrument complex și versatil, oferind un mediu online în care ONG-urile, experții, factorii de decizie și alți actori interesați pot colabora și împărtăși resurse și cunoștințe.

A7.2 Organizarea unei vizite de transfer de bune practici la Bruxelles – Parlamentarium

Se va organiza o vizita la Bruxelles, la Parlamentarium, cel mai mare centru parlamentar pentru vizitatori din Europa.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului


Indicatori de rezultat:

  1. 5SR01_Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/ instruiri (număr persoane) (număr persoane) – 70 număr persoane
  2. 5SR03_Entități active din societatea civilă cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii  – 30 entități