„Dialog pentru Consens”


 

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Dialog pentru Consens”, cod SIPOCA 1086, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltata Consolidarea capacitații ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Proiectul a fost demarat în luna iulie 2022, se desfășoară pe o perioadă de 12 de luni și are un buget total eligibil de 410.966,50 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 402.747,16 lei (98%), valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 322.197,75 lei (78,4%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 80.549,41 lei (19,60%), Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului 8.219,34 lei (2%).

Obiectivul general/scopul proiectului este de a consolida capacitatea organizațiilor non-guvernamentale din localitatea Mogoșoaia și din județul Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. În acest sens, proiectul își propune să pună bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului, între Autoritatea Publică locală Mogosoaia, ONG-uri și parteneri sociali din zona și să dezvolte capacitatea unui număr de 30 de persoane, reprezentanți ai acestora prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale, precum și de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminarii.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1. Dezvoltarea unui parteneriat între ONG-uri /parteneri sociali și UAT Mogoșoaia, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului.
OS 2. Dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul localității și de interacțiune dintre autoritățile și instituțiile administrației publice cu comunitatea locală în perioada 2022-2027.
OS 3. Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitații de sanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Rezultatele proiectului:

1.    Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 1: 1 Parteneriat extins și funcțional.
2.   Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovare a dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 2 – 1 studiu / analiza diagnostic cu privire la dezvoltarea locală.
3.   Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local atins prin Rezultat proiect 4 – 30 de persoane instruite în domeniul elaborării, monitorizării și evaluării strategiilor și politicilor de dezvoltare locală, 1 metodologie de evaluare a strategiilor elaborate la nivel local, 1 metodologie de a dezvolta dialogul social intre membrii comunitatii, 1 Manual de dezvoltare locală.
4.    Rezultat program R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 5 – 30 de persoane certificate in domeniul elaborarii, monitorizarii și evaluarii strategiilor și politicilor de dezvoltare locală. 

Comunicat presa

Procedura interna selectie experti – SIPOCA 1086, MySMIS 151443

Date contact:

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR – Mogoșoaia, Str. I.C. Bratianu nr. 97A, Ilfov

`Website: www.APAR-Romania.ro

E-mail: office@apar.ro


Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.