„Dialog pentru Consens”


  Asocia╚Ťia pentru Promovarea Alimentului Rom├ónesc ÔÇô APAR, ├«n calitate de beneficiar, implementeaz─â proiectul ÔÇ×Dialog pentru ConsensÔÇŁ, cod SIPOCA 1086, proiect cofinan╚Ťat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014-2020, Axa prioritar─â Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar eficiente, componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltata Consolidarea capacita╚Ťii ONG-urilor ╚Öi partenerilor sociali de a se implica ├«n formularea ╚Öi promovarea dezvolt─ârii la nivel local. Proiectul a fost demarat ├«n luna iulie 2022, se desf─â╚Öoar─â pe o perioad─â de 12 de luni ╚Öi are un buget total eligibil de 410.966,50 lei, din care valoarea nerambursabil─â este de 402.747,16 lei (98%), valoarea eligibil─â nerambursabil─â din FSE 322.197,75 lei (78,4%), valoarea eligibil─â nerambursabil─â din bugetul na╚Ťional 80.549,41 lei (19,60%), Cofinan┼úarea eligibil─â a Beneficiarului 8.219,34 lei (2%). Obiectivul general/scopul proiectului este de a consolida capacitatea organiza╚Ťiilor non-guvernamentale din localitatea Mogo╚Öoaia ╚Öi din jude╚Ťul Ilfov de a se implica ├«n formularea ╚Öi promovarea dezvolt─ârii la nivel local. ├Än acest sens, proiectul ├«╚Öi propune s─â pun─â bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Local─â, func╚Ťional la 6 luni dup─â finalizarea proiectului, ├«ntre Autoritatea Public─â local─â Mogosoaia, ONG-uri ╚Öi parteneri sociali din zona ╚Öi s─â dezvolte capacitatea unui num─âr de 30 de persoane, reprezentan╚Ťi ai acestora prin instruiri ├«n domeniul monitoriz─ârii strategiilor ╚Öi politicilor locale, precum ╚Öi de participare la procese decizionale, de promovare a egalit─â╚Ťii de ╚Öanse ╚Öi nediscriminarii.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1. Dezvoltarea unui parteneriat ├«ntre ONG-uri /parteneri sociali ╚Öi UAT Mogo╚Öoaia, func╚Ťional la 6 luni dup─â finalizarea proiectului.
OS 2. Dezvoltarea de proceduri ╚Öi mecanisme pentru sus╚Ťinerea ╚Öi promovarea dezvolt─ârii la nivelul localit─â╚Ťii ╚Öi de interac╚Ťiune dintre autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile administra╚Ťiei publice cu comunitatea local─â ├«n perioada 2022-2027.
OS 3. Dezvoltarea capacit─â╚Ťii partenerilor sociali ╚Öi a ONG-urilor prin instruiri ├«n domeniul monitoriz─ârii strategiilor ╚Öi politicilor locale ╚Öi de participare la procesele decizionale, de promovare a egalita╚Ťii de sanse ╚Öi nediscrimin─ârii, precum ╚Öi a dezvolt─ârii durabile. Rezultatele proiectului: 1.    Rezultat program R4: Capacitate crescut─â a ONG-urilor ╚Öi partenerilor sociali de a se implica ├«n formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 1: 1 Parteneriat extins ╚Öi func╚Ťional.
2.   Rezultat program R4: Capacitate crescut─â a ONG-urilor ╚Öi partenerilor sociali de a se implica ├«n formularea ╚Öi promovare a dezvolt─ârii la nivel local, atins prin Rezultat proiect 2 ÔÇô 1 studiu / analiza diagnostic cu privire la dezvoltarea local─â.
3.   Rezultat program R4: Capacitate crescut─â a ONG-urilor ╚Öi partenerilor sociali de a se implica ├«n formularea ╚Öi promovarea dezvolt─ârii la nivel local atins prin Rezultat proiect 4 ÔÇô 30 de persoane instruite ├«n domeniul elabor─ârii, monitoriz─ârii ╚Öi evalu─ârii strategiilor ╚Öi politicilor de dezvoltare local─â, 1 metodologie de evaluare a strategiilor elaborate la nivel local, 1 metodologie de a dezvolta dialogul social intre membrii comunitatii, 1 Manual de dezvoltare local─â.
4.    Rezultat program R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica ├«n formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 5 ÔÇô 30 de persoane certificate in domeniul elaborarii, monitorizarii ╚Öi evaluarii strategiilor ╚Öi politicilor de dezvoltare local─â.
 
  Comunicat presa  

  Procedura interna selectie experti SIPOCA 1086 MySMIS 151443  


  Procedura interna selectie experti – SIPOCA 1086, MySMIS 151443  

Date contact:

Asocia╚Ťia pentru Promovarea Alimentului Rom├ónesc ÔÇô APAR – Mogo╚Öoaia, Str. I.C. Bratianu nr. 97A, Ilfov

`Website: www.APAR-Romania.ro

E-mail: office@apar.ro


Aceast─â pagin─â web este cofinan╚Ťat─â din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014-2020

Con╚Ťinutul acestei pagini web nu reprezint─â ├«n mod obligatoriu pozi╚Ťia oficial─â a Uniunii Europene. ├Äntreaga responsabilitate asupra corectitudinii ╚Öi coeren╚Ťei informa╚Ťiilor prezentate revine ini╚Ťiatorilor paginii web.
« ├Änapoi