DECRET privind instituirea starii de urgenta din 16.03.2020


Decret privind instituirea st─ârii de urgen╚Ť─â pe teritoriul  Rom├óniei

16 martie 2020

Av├ónd ├«n vedere evolu╚Ťia situa╚Ťiei epidemiologice interna╚Ťionale determinat─â de r─âsp├óndirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ╚Ť─âri, ├«n care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate ╚Öi peste 5.800 au decedat, precum ╚Öi declararea ÔÇ×PandemieiÔÇŁ de c─âtre Organiza╚Ťia Mondial─â a S─ân─ât─â╚Ťii, la data de 11.03.2020,

Lu├ónd ├«n considerare experien╚Ťa ╚Ť─ârilor grav afectate de evolu╚Ťia virusului ╚Öi m─âsurile care au avut impact pozitiv ├«n limitarea r─âsp├óndirii acestuia ╚Öi care au vizat ac╚Ťiuni ├«n planul s─ân─ât─â╚Ťii publice, concomitent cu limitarea sau ├«ntreruperea activit─â╚Ťilor socio-economice neesen╚Ťiale, dar mai ales ├«ngr─âdirea exercit─ârii unor drepturi ╚Öi libert─â╚Ťi fundamentale, f─âr─â de care celelalte ac╚Ťiuni desf─â╚Öurate nu ar fi putut avea efectul scontat,

├Än contextul m─âsurilor adoptate la nivelul statelor europene, ├«n principal cele limitrofe, dar ╚Öi cele cu comunit─â╚Ťi mari de cet─â╚Ťeni rom├óni, din care 12 state au adoptat m─âsuri speciale prin instituirea unor st─âri excep╚Ťionale ├«n scopul prevenirii r─âsp├óndirii comunitare a infec╚Ťiei,

Lu├ónd act de evolu╚Ťia situa╚Ťiei epidemiologice pe teritoriul Rom├óniei ╚Öi de evaluarea riscului de s─ân─âtate public─â pentru perioada imediat urm─âtoare, care indic─â o cre╚Ötere masiv─â a num─ârului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

╚Üin├ónd cont de faptul c─â neluarea unor m─âsuri urgente, cu caracter excep╚Ťional, ├«n domeniul social ╚Öi economic, pentru limitarea infect─ârii cu coronavirusul SARS-CoV-2 ├«n r├óndul popula╚Ťiei ar avea un impact deosebit de grav, ├«n principal asupra dreptului la via╚Ť─â ╚Öi, ├«n subsidiar, asupra dreptului la s─ân─âtate al persoanelor,

Subliniind necesitatea instituirii st─ârii de urgen╚Ť─â pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de m─âsurile adoptate la nivel na╚Ťional ╚Öi interna╚Ťional pentru combaterea r─âsp├óndirii coronavirusului SARS-CoV-2,

├Än considerarea faptului c─â elementele sus-men╚Ťionate definesc un context excep╚Ťional care nu putea fi previzionat, care vizeaz─â interesul public general ╚Öi care constituie o situa╚Ťie extraordinar─â, ce impune m─âsuri excep╚Ťionale,

╚Üin├ónd cont de faptul c─â restr├óngerea exerci╚Ťiului unor drepturi nu trebuie s─â afecteze substan╚Ťa lor, ci s─â urm─âreasc─â un scop legitim, s─â fie necesar─â ├«ntr-o societate democratic─â ╚Öi s─â fie propor╚Ťional─â cu scopul urm─ârit,

V─âz├ónd Hot─âr├órea CSAT nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii st─ârii de urgen╚Ť─â ╚Öi planul de ac╚Ťiune la instituirea st─ârii de urgen╚Ť─â,

Av├ónd ├«n vedere propunerea Guvernului de instituire a st─ârii de urgen╚Ť─â,

├Än temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constitu╚Ťia Rom├óniei, republicat─â ╚Öi ale art. 3 ╚Öi art. 10 din Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul st─ârii de asediu ╚Öi regimul st─ârii de urgen╚Ť─â, aprobat─â cu modific─âri ╚Öi complet─âri prin Legea nr. 453/2004, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare,

Președintele României

decreteaz─â:

Art. 1.– Se instituie starea de urgen╚Ť─â pe ├«ntreg teritoriul Rom├óniei, pe o durat─â de 30 de zile.

Art. 2. – Pentru prevenirea r─âsp├óndirii COVID-19 ╚Öi realizarea managementului consecin╚Ťelor, raportat la evolu╚Ťia situa╚Ťiei epidemiologice, pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â este restr├óns exerci╚Ťiul urm─âtoarelor drepturi, propor╚Ťional cu gradul de realizare al criteriilor prev─âzute de art. 4 alin. (4):

 1. libera circula╚Ťie;
 2. dreptul la via╚Ť─â intim─â, familial─â ╚Öi privat─â;
 3. inviolabilitatea domiciliului;
 4. dreptul la ├«nv─â╚Ť─âtur─â;
 5. libertatea întrunirilor;
 6. dreptul de proprietate privat─â;
 7. dreptul la grev─â;
 8. libertatea economic─â.

Art.3. – ├Än scopul prev─âzut la art. 2 se stabilesc m─âsurile de prim─â urgen╚Ť─â cu aplicabilitate direct─â ╚Öi imediat─â prev─âzute ├«n anexa nr. 1.

Art. 4. – (1) ├Än scopul prev─âzut la art. 2 se stabilesc m─âsurile de prim─â urgen╚Ť─â cu aplicabilitate gradual─â, prev─âzute ├«n anexa nr. 2.

(2) M─âsurile de prim─â urgen╚Ť─â cu aplicabilitate gradual─â prev─âzute la pct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de ├«nlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonan╚Ť─â militar─â.

(3) M─âsurile de prim─â urgen╚Ť─â cu aplicabilitate gradual─â, prev─âzute la pct. 8 din anexa nr.2 se dispun de c─âtre Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, ╚Öef al Departamentului pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â sau ├«nlocuitorul legal al acestuia.

(4) M─âsurile de prim─â urgen╚Ť─â cu aplicabilitate gradual─â se dispun potrivit alin. (2) ╚Öi (3) potrivit evalu─ârii realizate de Comitetul Na╚Ťional pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â, cu acordul prim-ministrului, pe baza urm─âtoarelor criterii:

 1. intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
 2. frecven╚Ťa apari╚Ťiei unor focare ├«ntr-o zon─â geografic─â;
 3. num─ârul de pacien╚Ťi critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;
 4. capacitatea ╚Öi continuitatea asigur─ârii serviciilor sociale ╚Öi de utilit─â╚Ťi publice pentru popula╚Ťie;
 5. capacitatea autorit─â╚Ťilor publice de a men╚Ťine ╚Öi asigura m─âsuri de ordine ╚Öi siguran╚Ť─â public─â;
 6. m─âsurile instituite de alte state cu impact asupra popula╚Ťiei sau situa╚Ťiei economice a Rom├óniei;
 7. capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;
 8. apari╚Ťia altor situa╚Ťii de urgen╚Ť─â.

(5) Conducerea aplic─ârii m─âsurilor stabilite prin ordonan╚Ťele militare sau prin ordinul prev─âzut la alin.(3) revine Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5.– (1) Coordonarea integrat─â a m─âsurilor de r─âspuns cu caracter medical ╚Öi de protec╚Ťie civil─â la situa╚Ťia de urgen╚Ť─â generat─â de COVID-19 se realizeaz─â de c─âtre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â, ├«n colaborare cu Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi cu celelalte institu╚Ťii implicate ├«n conformitate cu prevederile Hot─âr├órii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

(2) M─âsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hot─âr├órilor Comitetului Na╚Ťional pentru Situa╚Ťii Speciale de Urgen╚Ť─â sunt aplicabile ╚Öi se public─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.

Art. 6.– Conduc─âtorii autorit─â╚Ťilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum ╚Öi persoanele fizice au obliga╚Ťia s─â respecte ╚Öi s─â aplice toate m─âsurile stabilite prin prezentul decret ╚Öi prin ordonan╚Ťele emise de ministrul afacerilor interne.

Art. 7.ÔÇô Institu╚Ťiile sprijin─â structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, ├«n ├«ndeplinirea misiunilor, conform legisla╚Ťiei ├«n vigoare.

Art. 8.– Prezentul decret se public─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I ╚Öi intr─â ├«n vigoare la data public─ârii.

Art. 9.- Prezentul decret se transmite Parlamentului ├«n vederea exercit─ârii atribu╚Ťiei prev─âzute de art. 93 alin. (1) din Constitu╚Ťie.

PRE╚śEDINTELE ROM├éNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS


ANEXA nr. 1

MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ

CU APLICABILITATE DIRECT─é

Capitolul I – Domeniul ordine public─â

Art. 1 – Poli╚Ťia Local─â se subordoneaz─â opera╚Ťional Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2 – Serviciile publice comunitare de eviden╚Ť─â a persoanelor se subordoneaz─â opera╚Ťional unit─â╚Ťilor teritoriale de poli╚Ťie, care stabilesc activit─â╚Ťile de sprijin pe care acestea le execut─â.

Art. 3 – Serviciile voluntare de pompieri (situa╚Ťii de urgen╚Ť─â) se subordoneaz─â opera╚Ťional unit─â╚Ťilor teritoriale pentru situa╚Ťii de urgen╚Ť─â, care stabilesc responsabilit─â╚Ťile ╚Öi modul de ac╚Ťiune al acestora.

Art. 4 – Serviciile publice de ambulan╚Ť─â se subordoneaz─â opera╚Ťional inspectoratelor pentru situa╚Ťii de urgen╚Ť─â.

Art. 5 – (1) Ministerul Ap─âr─ârii Na╚Ťionale sprijin─â, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei ╚Öi protec╚Ťiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale ╚Öi tehnic─â pentru ├«ndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asisten╚Ť─â medical─â ╚Öi alte misiuni ├«n func╚Ťie de evolu╚Ťia situa╚Ťiei.

(2) Institu╚Ťiile din cadrul Sistemului na╚Ťional de ordine public─â ╚Öi securitate na╚Ťional─â suplimenteaz─â, la nevoie, efectivele ╚Öi tehnica pentru interven╚Ťie, prev─âzute ├«n planuri, ├«n func╚Ťie de evolu╚Ťia situa╚Ťiei.

Art. 6 – Institu╚Ťiile din cadrul Sistemului na╚Ťional de ap─ârare, ordine public─â ╚Öi securitate na╚Ťional─â pot angaja f─âr─â concurs, la nevoie, pe durat─â determinat─â de 6 luni, personal din surs─â extern─â sau cadre care au trecut ├«n rezerv─â, c─ârora le-au ├«ncetat raporturile de serviciu.

Art. 7 – Pentru ca efectivele institu╚Ťiilor din cadrul Sistemului na╚Ťional de ap─ârare, ordine public─â ╚Öi securitate na╚Ťional─â s─â fie mereu la dispozi╚Ťie ├«n scopul interven╚Ťiei ├«n cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, se suspend─â exerci╚Ťiile, simul─ârile, aplica╚Ťiile ╚Öi orice alte activit─â╚Ťi care pot interfera cu m─âsurile luate de autorit─â╚Ťile competente destinate prevenirii ╚Öi combaterii r─âsp├óndirii infec╚Ťiilor cu COVID-19, cu excep╚Ťia celor cu caracter militar desf─â╚Öurate ├«n poligoanele de instruc╚Ťie.

Capitolul II – Domeniul economic

Art. 8 – Guvernul poate adopta m─âsuri de sus╚Ťinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.

Art. 9 – Pentru combaterea r─âsp├óndirii infec╚Ťiilor cu COVID-19, autorit─â╚Ťile publice centrale pot rechizi╚Ťiona unit─â╚Ťi de produc╚Ťie materiale ╚Öi echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 10 – Autorit─â╚Ťile publice centrale precum ╚Öi entit─â╚Ťile juridice ├«n care statul este ac╚Ťionar majoritar, pot achizi╚Ťiona ├«n mod direct materiale ╚Öi echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 11 – Beneficiarii fondurilor europene afecta╚Ťi de adoptarea m─âsurilor de urgen╚Ť─â prev─âzute ├«n prezentul decret pot decide, ├«mpreun─â cu autorit─â╚Ťile de management/organismele intermediare, s─â suspende contractele de finan╚Ťare ├«ncheiate conform legii.

Art. 12 – Ministerul Economiei, Energiei ╚Öi Mediului de Afaceri elibereaz─â, la cerere, operatorilor economici a c─âror activitate este afectat─â ├«n contextul COVID-19, certificate de situa╚Ťie de urgen╚Ť─â ├«n baza documentelor justificative.

Art. 13 – Se vor dispune m─âsuri pentru asigurarea continuit─â╚Ťii ├«n aprovizionare, respectiv extrac╚Ťie, produc╚Ťie, procesare, transport, distribu╚Ťie, furnizare, mentenan╚Ť─â ├«ntre╚Ťinere ╚Öi repara╚Ťii a resurselor ╚Öi materiilor prime ╚Öi/sau semiprocesate necesare func╚Ťion─ârii corespunz─âtoare a sistemului energetic na╚Ťional, precum ╚Öi asigurarea continuit─â╚Ťii func╚Ťion─ârii acestuia ╚Öi a tuturor serviciilor de utilitate public─â.

Art. 14 – Se men╚Ťine valabilitatea documentelor eliberate de autorit─â╚Ťile publice care expir─â pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â.

Art. 15 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â se pot plafona pre╚Ťurile la medicamente ╚Öi aparatur─â medical─â, la alimentele de strict─â necesitate ╚Öi la serviciile de utilitate public─â (energie electric─â ╚Öi termic─â, gaze, alimentare cu ap─â, salubritate, carburan╚Ťi etc.), ├«n limita pre╚Ťului mediu din ultimele 3 luni ├«naintea declar─ârii st─ârii de urgen╚Ť─â.

Capitolul III – Domeniul s─ân─ât─â╚Ťii

Art. 16 – ├Än structurile Ministerului Afacerilor Interne, ├«n unit─â╚Ťile sanitare ╚Öi ├«n serviciile de asisten╚Ť─â social─â se poate angaja f─âr─â concurs, la nevoie, pe durat─â determinat─â de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaci╚Öti, personal de laborator ╚Öi alte categorii de personal contractual necesare.

Art. 17 – Prelungirea aplicabilit─â╚Ťii actelor normative, cu valabilitate p├ón─â la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale ╚Öi medicamentelor ├«n cadrul sistemului de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, programe na╚Ťionale de s─ân─âtate ÔÇô preventive ╚Öi curative, pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, cu modificarea prevederilor, ├«n caz de necesitate, dup─â cum urmeaz─â:

a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 ╚Öi complica╚Ťiile acestora se acord─â tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Rom├óniei ╚Öi se suport─â din bugetul Fondului Na╚Ťional Unic de Asigur─âri Sociale de S─ân─âtate (FNUASS);

b) serviciile medicale ╚Öi medicamentele pot fi acordate ╚Öi validate ╚Öi f─âr─â semnarea cu cardul na╚Ťional de asigur─âri sociale de s─ân─âtate ╚Öi f─âr─â termen de raportare ├«n 3 zile lucr─âtoare de la data acord─ârii serviciilor;

c) decontarea pentru unit─â╚Ťile sanitare cu paturi aflate ├«n rela╚Ťie contractual─â cu casele de asigur─âri de s─ân─âtate, a sumelor contractate ╚Öi decontate din bugetul Fondului Na╚Ťional Unic de Asigur─âri Sociale de S─ân─âtate sau bugetul Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii, indiferent de num─ârul de cazuri realizate sau dup─â caz la nivelul activit─â╚Ťii efectiv realizate ├«n condi╚Ťiile ├«n care acesta dep─â╚Öe╚Öte nivelul contractat;

d) decontarea serviciilor medicale ├«n unit─â╚Ťile sanitare din asisten╚Ťa medical─â primar─â ╚Öi ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activit─â╚Ťii efectiv realizate, cu maximum 8 consulta╚Ťii/or─â;

e) prescrierea de medicamente de c─âtre medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restric╚Ťionate din Lista de medicamente, aprobat─â prin Hot─âr├órea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacien╚Ťii cronici.

Art. 18 – ├Än cazul achizi╚Ťiei de medicamente de c─âtre unit─â╚Ťile sanitare pentru tratarea pacien╚Ťilor cu COVID-19, pre╚Ťurile medicamentelor pot dep─â╚Öi pre╚Ťurile maximale aprobate de Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii.

Art. 19 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, pentru ne├«ndeplinirea atribu╚Ťiilor de serviciu, pot fi suspenda╚Ťi din func╚Ťiile de conducere conduc─âtorii unit─â╚Ťilor sanitare, direc╚Ťiilor de s─ân─âtate public─â, caselor de asigur─âri de s─ân─âtate, serviciilor de ambulan╚Ť─â, precum ╚Öi autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor publice centrale ╚Öi locale cu atribu╚Ťii ├«n domeniul asisten╚Ťei ╚Öi protec╚Ťiei sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate s─â exercite temporar aceste func╚Ťii s─â fie func╚Ťionari publici.

Art. 20 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â se pot realiza transferuri ├«ntre bugetele Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi Fondul Na╚Ťional Unic de Asigur─âri Sociale de S─ân─âtate (├«n ambele sensuri) precum ╚Öi ├«ntre diferitele linii de buget ale Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii sau Fondul Na╚Ťional Unic de Asigur─âri Sociale de S─ân─âtate ├«n func╚Ťie de necesit─â╚Ťi.

Art. 21 – Influen╚Ťele financiare determinate de cre╚Öterile salariale pentru personalul medical ╚Öi nemedical din unit─â╚Ťile sanitare publice ╚Öi cele care au ca asociat unic unit─â╚Ťile administrativ teritoriale se suport─â din bugetul Fondului Na╚Ťional Unic de Asigur─âri Sociale de S─ân─âtate ÔÇô Titlul VI ÔÇô Transferuri ├«ntre unit─â╚Ťi ale administra╚Ťiei publice.

Art. 22 – Valoarea procentului aferent contribu╚Ťiei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 se plafoneaz─â la valoarea trimestrului IV al anului 2019.

Art. 23 – Pentru serviciile medicale, medicamente, investiga╚Ťii paraclinice acordate ├«n perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

Art. 24 – Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate ├«n carantin─â pentru COVID-19 va fi realizat─â cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare ├«n bugetul FNUASS la nivelul necesar.

Art. 25 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, modific─ârile de structur─â din cadrul unit─â╚Ťilor sanitare se vor aviza de c─âtre direc╚Ťiile de s─ân─âtate public─â locale ├«n func╚Ťie de necesita╚Ťi.

Art. 26 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, prin ordin al ministrului s─ân─ât─â╚Ťii se pot introduce noi programe de s─ân─âtate ╚Öi servicii medicale destinate prevenirii ╚Öi combaterii COVID-19.

Art. 27 – Se autorizeaz─â prescrip╚Ťiile de tratamente ÔÇ×off ÔÇô labelÔÇŁ ├«n cazul pacien╚Ťilor infecta╚Ťi cu virusul SARS-CoV-2, dup─â ce aceste tratamente sunt avizate de c─âtre comisia de politic─â a medicamentului din cadrul unit─â╚Ťii sanitare respective.

Art. 28 – (1) Asigurarea sumelor necesare ├«n bugetul Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii pentru achizi╚Ťionarea de c─âtre direc╚Ťiile de s─ân─âtate public─â de materiale necesare ├«n perioada pandemiei se realizeaz─â prin transferuri de la Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii, urm├ónd ca achizi╚Ťia s─â se realizeze de c─âtre direc╚Ťiile de s─ân─âtate public─â prin procedur─â de achizi╚Ťie direct─â.

(2) Asigurarea sumelor necesare ├«n bugetul Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii pentru achizi╚Ťionarea de c─âtre unit─â╚Ťile sanitare de materiale ╚Öi medicamente necesare ├«n perioada pandemiei se realizeaz─â prin transferuri de la Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii, urm├ónd ca achizi╚Ťia s─â se realizeze de c─âtre unit─â╚Ťile sanitare prin procedur─â de achizi╚Ťie direct─â.

(3) Ministerele cu sistem de s─ân─âtate propriu pot face achizi╚Ťii directe pentru unit─â╚Ťile sanitare proprii at├ót din bugetele ministerelor de resort c├ót si din cele ale unit─â╚Ťilor sanitare.

Art. 29 – (1) Prin ordin al ministrului s─ân─ât─â╚Ťii se stabilesc m─âsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a m─âsurilor de limitare a r─âsp├óndirii COVID-19.

(2) M─âsurile de sprijin se pun ├«n aplicare de autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale.

(3) Cheltuielile necesare se asigur─â prin transfer ├«ntre bugetul de stat, prin bugetul Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii, ╚Öi bugetele locale.

Capitolul IV – Domeniul muncii ╚Öi protec╚Ťiei sociale

Art. 30 – Guvernul poate sprijini angajatorii ╚Öi angaja╚Ťii afecta╚Ťi de efectele crizei COVID-19, prin derog─âri de la prevederile legale ├«n vigoare.

Art. 31 – Prin ordin al ministrului muncii ╚Öi protec╚Ťiei sociale se stabilesc m─âsuri de protec╚Ťie social─â pentru angaja╚Ťi ╚Öi familiile acestora din sectoarele economice a c─âror activitate este afectat─â sau oprit─â total sau par╚Ťial prin decizii ale autorit─â╚Ťilor publice, pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â.

Art. 32 – (1) Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere p─ârin╚Ťilor pentru supravegherea copiilor, ├«n situa╚Ťia ├«nchiderii temporare a unit─â╚Ťilor de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt, nu se aplic─â angaja╚Ťilor sistemului na╚Ťional de ap─ârare, angaja╚Ťilor din penitenciare, personalului din unit─â╚Ťile sanitare publice ╚Öi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei ╚Öi mediului de afaceri ╚Öi al ministrului transporturilor, infrastructurii ╚Öi comunica╚Ťiilor, dup─â caz.

(2) Personalul prev─âzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului ├«n cuantumul prev─âzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, ├«n situa╚Ťia ├«n care cel─âlalt p─ârinte nu beneficiaz─â de drepturile reglementate ├«n aceast─â lege.

Art. 33 – Institu╚Ťiile ╚Öi autorit─â╚Ťile publice centrale ╚Öi locale, autorit─â╚Ťile administrative autonome, regiile autonome, societ─â╚Ťile ╚Öi companiile na╚Ťionale ╚Öi societ─â╚Ťile la care statul ori o unitate administrativ- teritorial─â este ac╚Ťionar unic sau majoritar, societ─â╚Ťile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, munca la domiciliu sau ├«n regim de telemunc─â, prin act unilateral al angajatorului.

Art. 34 ÔÇô Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, are loc suspendarea efectu─ârii controalelor la angajatori, de c─âtre Inspectoratele Teritoriale de Munc─â, cu excep╚Ťia controalelor dispuse de c─âtre Ministrul Muncii ╚Öi Protec╚Ťiei Sociale, a celor dispuse de Inspec╚Ťia Muncii pentru punerea ├«n aplicare a hot─âr├órilor Comitetului Na╚Ťional pentru Situa╚Ťii Speciale de Urgen╚Ť─â, a celor necesare pentru a da curs sesiz─ârilor prin care se reclam─â s─âv├ór╚Öirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social ╚Öi pentru cercetarea accidentelor de munc─â.

Art. 35 – Se men╚Ťine valabilitatea contractelor colective de munc─â ╚Öi a acordurilor colective pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â.

Art. 36 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â se interzice declararea, declan╚Öarea sau desf─â╚Öurarea conflictelor colective de munc─â ├«n unit─â╚Ťile sistemului energetic na╚Ťional, din unit─â╚Ťile operative de la sectoarele nucleare, din unit─â╚Ťile cu foc continuu, din unit─â╚Ťile sanitare ╚Öi de asisten╚Ť─â social─â, de telecomunica╚Ťii, ale radioului ╚Öi televiziunii publice, din transporturile pe c─âile ferate, din unit─â╚Ťile care asigur─â transportul ├«n comun ╚Öi salubrizarea localit─â╚Ťilor, precum ╚Öi aprovizionarea popula╚Ťiei cu gaze, energie electric─â, c─âldur─â ╚Öi ap─â.

Art. 37 – Prin excep╚Ťie de la prevederile Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul ╚Öi indemniza╚Ťia lunar─â pentru cre╚Öterea copiilor, persoana ├«ndrept─â╚Ťit─â ├«╚Öi p─âstreaz─â stimulentul de inser╚Ťie, ├«n situa╚Ťia pierderii locului de munc─â ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Art. 38 – Cererile pentru acordarea beneficiilor ╚Öi presta╚Ťiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronic─â.

Art. 39 – Certificatele de ├«ncadrare a copilului ├«ntr-un grad de handicap ╚Öi atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protec╚Ťia copilului, precum ╚Öi certificatele de ├«ncadrare ├«n grad ╚Öi tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a c─âror valabilitate expir─â ├«n perioada de urgen╚Ť─â declarat─â, ├«╚Öi prelungesc valabilitatea p├ón─â la ├«ncetarea st─ârii de urgen╚Ť─â.

Art. 40 – Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale ╚Öi licen╚Ťele serviciilor sociale, provizorii ╚Öi de func╚Ťionare, a c─âror valabilitate expir─â ├«n perioada de urgen╚Ť─â declarat─â, ├«╚Öi prelungesc valabilitatea p├ón─â la ├«ncetarea st─ârii de urgen╚Ť─â.

Capitolul V ÔÇô Domeniul justi╚Ťie

Art. 41 – Prescrip╚Ťiile ╚Öi termenele de dec─âdere de orice fel nu ├«ncep s─â curg─â, iar, dac─â au ├«nceput s─â curg─â, se suspend─â pe toat─â durata st─ârii de urgen╚Ť─â instituite potrivit prezentului decret, dispozi╚Ťiile art. 2532 pct. 9 teza a II ÔÇô a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozi╚Ťii legale contrare nefiind aplicabile.

Art. 42 – (1) Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, activitatea de judecat─â continu─â ├«n cauzele de urgen╚Ť─â deosebit─â. Lista acestor cauze se stabile╚Öte de colegiul de conducere al ├Änaltei Cur╚Ťi de Casa╚Ťie ╚Öi Justi╚Ťie pentru cauzele de competen╚Ťa acesteia ╚Öi, respectiv, de colegiile de conducere ale cur╚Ťilor de apel pentru cauzele de competen╚Ťa lor ╚Öi pentru cauzele de competen╚Ťa instan╚Ťelor care func╚Ťioneaz─â ├«n circumscrip╚Ťia lor teritorial─â, put├ónd fi, dup─â ├«mprejur─âri, actualizat─â. Consiliul Superior al Magistraturii d─â ├«ndrum─âri, ├«n vederea asigur─ârii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instan╚Ťelor men╚Ťionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judec─â pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â.

(2) Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, pentru judecarea proceselor prev─âzute la alin. (1), instan╚Ťele judec─âtore╚Öti, ╚Ťin├ónd seama de ├«mprejur─âri, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar ├«n aceea╚Öi zi.

(3) ├Än procesele prev─âzute la alin. (1), c├ónd este posibil, instan╚Ťele judec─âtore╚Öti dispun m─âsurile necesare pentru desf─â╚Öurarea ╚Öedin╚Ťei de judecat─â prin videoconferin╚Ť─â ╚Öi procedeaz─â la comunicarea actelor de procedur─â prin telefax, po╚Öt─â electronic─â sau prin alte mijloace ce asigur─â transmiterea textului actului ╚Öi confirmarea primirii acestuia.

(4) Am├ónarea judec─ârii cauzelor prev─âzute la alin. (1) poate fi dispus─â la cerere, ├«n situa╚Ťia ├«n care partea interesat─â se afl─â ├«n izolare la domiciliu, ├«n carantin─â sau spitalizat─â ├«n contextul pandemiei de COVID-19. C├ónd instan╚Ťa respinge cererea de am├ónare a judec─â╚Ťii ├«n considerarea necesit─â╚Ťii de a solu╚Ťiona cauza ├«n contextul instituirii prezentei st─âri de urgen╚Ť─â, va am├óna, la cererea p─âr╚Ťii sau din oficiu, pronun╚Ťarea ├«n vederea depunerii de concluzii scrise.

(5) Activitatea de executare silit─â continu─â numai ├«n cazurile ├«n care este posibil─â respectarea regulilor de disciplin─â sanitar─â stabilite prin hot─âr├órile Comitetului Na╚Ťional privind Situa╚Ťiile Speciale de Urgen╚Ť─â, ├«n scopul ocrotirii drepturilor la via╚Ť─â ╚Öi la integritate fizic─â ale participan╚Ťilor la executarea silit─â.

(6) ├Än temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele dec├ót cele prev─âzute la alin. (1) se suspend─â de plin drept pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â instituite prin acesta, f─âr─â a fi necesar─â efectuarea vreunui act de procedur─â ├«n acest scop.

(7) Termenele de exercitare a c─âilor de atac ├«n cauzele prev─âzute la alin. (6), aflate ├«n curs la data instituirii prezentei st─âri de urgen╚Ť─â, se ├«ntrerup, urm├ónd a curge noi termene, de aceea╚Öi durat─â, de la data ├«ncet─ârii st─ârii de urgen╚Ť─â. ├Än cauzele prev─âzute la alin. (6) ├«n care au fost declarate c─âi de atac p├ón─â la data emiterii prezentului decret, dosarele se ├«nainteaz─â instan╚Ťei competente dup─â ├«ncetarea st─ârii de urgen╚Ť─â.

(8) Dup─â ├«ncetarea st─ârii de urgen╚Ť─â, judecarea proceselor prev─âzute la alin. (6) se reia din oficiu. ├Än termen de 10 zile de la ├«ncetarea st─ârii de urgen╚Ť─â, instan╚Ťa de judecat─â va lua m─âsuri pentru fixarea termenelor de judecat─â ╚Öi citarea p─âr╚Ťilor.

Art. 43 – (1) Activitatea de urm─ârire penal─â ╚Öi cea a judec─âtorilor de drepturi ╚Öi libert─â╚Ťi se desf─â╚Öoar─â numai cu privire la:

a) cauzele ├«n care s-au dispus ori se propune luarea m─âsurilor preventive ori a celor de protec╚Ťie a victimelor ╚Öi martorilor, cele privind aplicarea provizorie a m─âsurilor de siguran╚Ť─â cu caracter medical, cele cu persoane v─ât─âmate minori;

b) actele ╚Öi m─âsurile de urm─ârire penal─â a c─âror am├ónare ar pune ├«n pericol ob╚Ťinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum ╚Öi cele privind audierea anticipat─â;

c) cauzele ├«n care urgen╚Ťa se justific─â prin scopul instituirii st─ârii de urgen╚Ť─â la nivel na╚Ťional, alte cauze urgente apreciate ca atare de c─âtre procurorul care supravegheaz─â sau efectueaz─â urm─ârirea penal─â.

(2) Procesele penale aflate ├«n curs pe rolul instan╚Ťelor de judecat─â, inclusiv cele aflate ├«n procedur─â ├«n camera preliminar─â, se suspend─â de drept pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, cu excep╚Ťia celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judec─âtor sau instan╚Ťa de judecat─â, precum ╚Öi a urm─âtoarelor cauze: cele privind infrac╚Ťiunile flagrante, cele ├«n care au fost dispuse m─âsuri preventive, cele referitoare la contesta╚Ťii ├«mpotriva m─âsurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciar─â interna╚Ťional─â ├«n materie penal─â, cele ce cuprind m─âsuri de protec╚Ťie a victimelor ╚Öi a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a m─âsurilor de siguran╚Ť─â cu caracter medical, cele privind infrac╚Ťiuni contra securit─â╚Ťii na╚Ťionale, cele privind acte de terorism sau de sp─âlare a banilor;

(3) ├Än termen de 10 zile de la ├«ncetarea st─ârii de urgen╚Ť─â, judec─âtorul sau instan╚Ťa de judecat─â va lua m─âsuri pentru fixarea termenelor de judecat─â ╚Öi efectuarea actelor de procedur─â;

(4) Acordul de comunicare ├«n cauzele penale a actelor procedurale prin po╚Öt─â electronic─â se prezum─â, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgen╚Ť─â, telefonic indicarea adreselor de po╚Öt─â electronic─â pentru comunicarea respectivelor acte;

(5) Termenele de comunicare a solu╚Ťiilor, de formulare ╚Öi solu╚Ťionare a pl├óngerilor, altele dec├ót cele reglementate de alin. (1), se ├«ntrerup, urm├ónd ca de la data ├«ncet─ârii st─ârii de urgen╚Ť─â s─â ├«nceap─â s─â curg─â un nou termen, de aceea╚Öi durat─â. Termenele de exercitare a c─âilor de atac ├«n cauzele penale, cu excep╚Ťia celor judecate potrivit prezentului decret, se ├«ntrerup, urm├ónd ca de la data ├«ncet─ârii st─ârii de urgen╚Ť─â s─â ├«nceap─â s─â curg─â un nou termen, de aceea╚Öi durat─â. Fac excep╚Ťie cele judecate potrivit prezentului decret.

(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferin╚Ť─â la locul de de╚Ťinere sau ├«n spa╚Ťii corespunz─âtoare din punct de vedere sanitar, f─âr─â a fi necesar acordul persoanei private de libertate .

(7) Se suspend─â de drept organizarea licita╚Ťiilor publice ├«n cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate ├«n procesele penale.

(8) Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, ├«n cauzele ├«n care nu se efectueaz─â acte de urm─ârire penal─â sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescrip╚Ťia r─âspunderii penale se suspend─â.

Art. 44 – Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, prevederile art. 42 se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor ╚Öi ├«n procedurile de competen╚Ťa Inspec╚Ťiei Judiciare.

Art. 45 – (1) Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, activitatea Oficiului Na╚Ťional al Registrului Comer╚Ťului ╚Öi a oficiilor registrelor comer╚Ťului de pe l├óng─â tribunale continu─â ├«n ceea ce prive╚Öte ├«nregistrarea men╚Ťiunilor privind persoanele juridice ╚Öi persoanele fizice ├«nregistrate ├«n registrul comer╚Ťului ╚Öi se deruleaz─â prin mijloace electronice, ├«n baza cererii de ├«nregistrare a men╚Ťiunilor ╚Öi a documentelor anexate la aceasta ├«n form─â electronic─â, av├ónd ├«ncorporat─â, ata╚Öat─â sau logic asociat─â semn─âtura electronic─â extins─â.

(2) Copiile de pe ├«nregistr─ârile efectuate ╚Öi de pe actele prezentate de solicitan╚Ťi, informa╚Ťiile despre datele ├«nregistrate ╚Öi certificatele constatatoare se elibereaz─â pe cale electronic─â.
(3) Activitatea de asisten╚Ť─â pentru efectuarea procedurilor necesare ├«nregistr─ârii prin mijloace electronice ├«n registrul comer╚Ťului, din cadrul oficiilor registrului comer╚Ťului de pe l├óng─â tribunale, precum ╚Öi activitatea de publicare ╚Öi de furnizare a Buletinului procedurilor de insolven╚Ť─â se realizeaz─â prin mijloace electronice.

Art. 46 – ├Än executarea pedepselor ╚Öi a m─âsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de proba╚Ťiune, primirea vizitelor consilierului de proba╚Ťiune, precum ╚Öi obliga╚Ťiile de a presta o munc─â neremunerat─â ├«n folosul comunit─â╚Ťii, de a urma un curs de preg─âtire ╚Öcolar─â ori de calificare profesional─â, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare social─â, respectiv prestarea unei munci neremunerate ├«n folosul comunit─â╚Ťii rezultat─â din ├«nlocuirea amenzii penale se suspend─â pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â. Pentru situa╚Ťiile ├«n care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata m─âsurii educative neprivative de libertate s-a ├«mplinit ├«n timpul st─ârii de urgen╚Ť─â, ├«n raportul final se face men╚Ťiune despre imposibilitatea obiectiv─â de executare.

Art. 47 – (1) ├Än executarea pedepselor ╚Öi a m─âsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizit─â intim─â, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizit─â, c├ót ╚Öi recompensele const├ónd ├«n permisiunea de ie╚Öire din penitenciar se suspend─â.

(2) Pentru men╚Ťinerea leg─âturii cu mediul suport se majoreaz─â durata ╚Öi num─ârul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate ├«n regimul de maxim─â siguran╚Ť─â, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate ├«n regim ├«nchis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi. Dreptul de╚Ťinu╚Ťilor la convorbiri on-line, indiferent de situa╚Ťia disciplinar─â ╚Öi periodicitatea leg─âturii cu familia, se suplimenteaz─â corespunz─âtor num─ârului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3) Persoanele condamnate clasificate ├«n regimul semideschis ╚Öi deschis pot executa pedeapsa ├«n camere de de╚Ťinere permanent ├«nchise ╚Öi asigurate.

(4) Pentru minorii priva╚Ťi de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de de╚Ťinere ac╚Ťioneaz─â ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asisten╚Ťei medicale ╚Öi a m─âsurilor de preven╚Ťie.

(5) ├Än completarea obliga╚Ťiilor prev─âzute ├«n Legea nr. 145/2019 privind statutul poli╚Ťi╚Ötilor de penitenciare, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, poli╚Ťistul de penitenciare este obligat s─â participe la toate activit─â╚Ťile desf─â╚Öurate ├«n conformitate cu dispozi╚Ťiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihn─â, timpul lucrat suplimentar ├«n aceast─â ├«mprejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunz─âtor.

(6) Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, ├«n raport de necesit─â╚Ťile ╚Öi situa╚Ťia operativ─â existente la nivelul unit─â╚Ťii penitenciare unde este ├«ncadrat sau al altei unit─â╚Ťi din poli╚Ťia penitenciar─â, poli╚Ťistului de penitenciare i se pot modifica, f─âr─â acordul s─âu, locul ╚Öi/sau felul muncii.

Capitolul VI- Domeniul afaceri externe

Art. 48 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, Ministerul Afacerilor Externe ├«ndepline╚Öte urm─âtoarele atribu╚Ťii:

a) va men╚Ťine func╚Ťiile ╚Öi atribu╚Ťiile sale conform HG nr. 16/2017 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea MAE, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare ╚Öi va asigura, prin misiunile diplomatice ale Rom├óniei, reprezentarea Rom├óniei ├«n cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata men╚Ťinerii st─ârii de urgen╚Ť─â ├«n Rom├ónia, ├«n special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune;

b) va notifica Secretarului General al ONU ╚Öi Secretarului General al Consiliului Europei m─âsurile adoptate prin decretul de instituire a st─ârii de urgen╚Ť─â care au ca efect limitarea exerci╚Ťiului unor drepturi ╚Öi libert─â╚Ťi fundamentale, ├«n conformitate cu obliga╚Ťiile interna╚Ťionale ce revin Rom├óniei;

c) va asigura comunicarea exclusiv─â cu misiunile diplomatice ╚Öi oficiile consulare acreditate ├«n Rom├ónia, precum ╚Öi cu reprezentan╚Ťele/birourile organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale din Rom├ónia, sens ├«n care autorit─â╚Ťile competente vor furniza toate informa╚Ťiile necesare;

d) va asigura respectarea normelor dreptului interna╚Ťional relevante ├«n contextul aplic─ârii dispozi╚Ťiilor prezentului decret ├«n situa╚Ťia ├«n care membrii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/ reprezentan╚Ťelor/ birourilor organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale vor fi testa╚Ťi pozitiv cu COVID-19;

e) va men╚Ťine comunicarea cu misiunile diplomatice ╚Öi oficiile consulare ale Rom├óniei ├«n str─âin─âtate pentru transmiterea oric─âror instruc╚Ťiuni ╚Öi inform─âri necesare ├«n contextul aplic─ârii prezentului decret, sens ├«n care autorit─â╚Ťile competente vor furniza MAE informa╚Ťiile necesare;

f) va dispune m─âsurile necesare ├«n condi╚Ťiile ├«n care membrii misiunilor diplomatice ╚Öi oficiilor consulare ale Rom├óniei vor intra ├«n auto-izolare sau carantin─â conform legii din statele de re╚Öedin╚Ť─â ├«n cazul test─ârii pozitive cu COVID-19 a unuia sau a unor membrii ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale Rom├óniei (inclusiv membrii de familie), inclusiv din perspectiva asigur─ârii continuit─â╚Ťii drepturilor acestora (salariale sau de orice alt─â natur─â).

Capitolul VII ÔÇô Alte m─âsuri

Art. 49 – Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, cursurile din toate unit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt se suspend─â.

Art. 50 – Pe durata st─ârii de urgen╚Ť─â, autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice centrale ╚Öi locale vor lua m─âsuri pentru organizarea activit─â╚Ťii astfel ├«nc├ót s─â fie evitat, pe c├ót posibil, contactul direct ├«ntre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Art. 51 – (1) Autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice stabilesc m─âsurile care se impun pentru asigurarea desf─â╚Öur─ârii optime a activit─â╚Ťii, cu respectarea regulilor de disciplin─â sanitar─â stabilite de autorit─â╚Ťile cu atribu╚Ťii ├«n domeniu, inclusiv prin hot─âr├órile Comitetului Na╚Ťional privind Situa╚Ťiile Speciale de Urgen╚Ť─â, urm─ârind cu prioritate asigurarea preven╚Ťiei ╚Öi reducerea riscului de ├«mboln─âvire.

(2) Dispozi╚Ťiile alin. (1) se aplic─â ╚Öi organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judec─âtoresc, precum ╚Öi ale celorlalte profesii.

(3) Organele de poli╚Ťie, jandarmerie sau al╚Ťi agen╚Ťi ai for╚Ťei publice, dup─â caz, sunt obliga╚Ťi s─â sprijine ├«ndeplinirea prompt─â ╚Öi efectiv─â a m─âsurilor prev─âzute la alin.(1).

Art. 52 – (1) La propunerea ministerelor ╚Öi autorit─â╚Ťilor publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administra╚Ťia Na╚Ťional─â a Rezervelor de Stat ╚Öi Probleme Speciale, analizeaz─â ╚Öi face propuneri de folosire a unor resurse materiale ╚Öi umane ├«n vederea sprijinirii popula╚Ťiei afectate, precum ╚Öi satisfacerii cererilor de produse ╚Öi servicii destinate nevoilor institu╚Ťiilor cu atribu╚Ťii ├«n domeniul ap─âr─ârii, ordinii publice ╚Öi securit─â╚Ťii na╚Ťionale, inclusiv prin scoaterea, ├«n condi╚Ťiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

(2) ├Än aplicarea alin. (1), autorit─â╚Ťile ├«mputernicite de lege preg─âtesc ╚Öi efectueaz─â rechizi╚Ťii de bunuri ╚Öi chemarea persoanelor fizice pentru prest─âri de servicii ├«n interes public ├«n scopul rezolv─ârii problemelor materiale de orice natur─â ╚Öi asigurarea for╚Ťei de munc─â.

Art. 53 – ├Än perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, drepturile prev─âzute la art. 35 alin. (2) ÔÇô (8) din Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor m─âsuri ├«n domeniul investi╚Ťiilor publice ╚Öi a unor m─âsuri fiscal-bugetare, modificarea ╚Öi completarea unor acte normative ╚Öi prorogarea unor termene, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, se acord─â f─âr─â a se ╚Ťine cont de obligativitatea ├«ncadr─ârii ├«n limita de 3% prev─âzut─â la alin. (4) ╚Öi (5) ale aceluia╚Öi articol ╚Öi f─âr─â a ╚Ťine cont de plafonul maxim de ore anual stabilit la alin. (6) al aceluia╚Öi articol.

Art. 54 – (1) Institu╚Ťiile ╚Öi autorit─â╚Ťile publice, precum ╚Öi operatorii priva╚Ťi contribuie la campania de informare public─â privind m─âsurile adoptate ╚Öi activit─â╚Ťile desf─â╚Öurate la nivel na╚Ťional.

(2) ├Än situa╚Ťia propag─ârii unor informa╚Ťii false ├«n mass-media ╚Öi ├«n mediul on-line cu privire la evolu╚Ťia COVID-19 ╚Öi la m─âsurile de protec╚Ťie ╚Öi prevenire, institu╚Ťiile ╚Öi autorit─â╚Ťile publice ├«ntreprind m─âsurile necesare pentru a informa ├«n mod corect ╚Öi obiectiv popula╚Ťia ├«n acest context.

(3) Furnizorii de servicii de g─âzduire ╚Öi furnizorii de con╚Ťinut sunt obliga╚Ťi ca, la decizia motivat─â a Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale pentru Administrare ╚Öi Reglementare ├«n Comunica╚Ťii, s─â ├«ntrerup─â imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea ├«ntr-o re╚Ťea de comunica╚Ťii electronice ori stocarea con╚Ťinutului, prin eliminarea acestuia la surs─â, dac─â prin con╚Ťinutul respectiv se promoveaz─â ╚Ötiri false cu privire la evolu╚Ťia COVID-19 ╚Öi la m─âsurile de protec╚Ťie ╚Öi prevenire.

(4) ├Än situa╚Ťia ├«n care eliminarea la surs─â a con╚Ťinutului prev─âzut la alin. (3) nu este fezabil─â, furnizorii de re╚Ťele de comunica╚Ťii electronice destinate publicului sunt obliga╚Ťi ca, la decizia motivat─â a Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale pentru Administrare ╚Öi Reglementare ├«n Comunica╚Ťii, s─â blocheze, imediat, accesul la respectivul con╚Ťinut ╚Öi s─â informeze utilizatorii.

(5) La decizia motivat─â a Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale pentru Administrare ╚Öi Reglementare ├«n Comunica╚Ťii, furnizorii de re╚Ťele de comunica╚Ťii electronice destinate publicului au obliga╚Ťia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Rom├ónia la con╚Ťinutul care promoveaz─â ╚Ötiri false cu privire la evolu╚Ťia COVID-19 ╚Öi la m─âsurile de protec╚Ťie ╚Öi prevenire ╚Öi este transmis ├«ntr-o re╚Ťea de comunica╚Ťii electronice de c─âtre persoanele de la alin. (3) care nu se afl─â sub jurisdic╚Ťia legisla╚Ťiei na╚Ťionale.

Art. 55 – ├Än perioada st─ârii de urgen╚Ť─â pot fi dep─â╚Öite normele de dotare ╚Öi consum prev─âzute de reglement─ârile ├«n vigoare, dac─â aceast─â dep─â╚Öire se datoreaz─â efectelor evolu╚Ťiei COVID-19 ╚Öi m─âsurilor de protec╚Ťie ╚Öi prevenire.

Art. 56 – Pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, termenele legale stabilite pentru solu╚Ťionarea solicit─ârilor formulate ├«n exercitarea liberului acces la informa╚Ťii de interes public, precum ╚Öi a peti╚Ťiilor se dubleaz─â.

Art. 57 – Guvernul Rom├óniei efectueaz─â, ├«n regim de urgen╚Ť─â, rectificarea bugetar─â, ├«n vederea asigur─ârii resurselor financiare necesare.


ANEXA nr. 2

M─éSURILE DE PRIM─é URGEN╚Ü─é CU APLICABILITATE GRADUAL─é

1. Izolarea ╚Öi carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum ╚Öi a celor care iau contact cu acestea; m─âsuri de carantinare asupra unor cl─âdiri, localit─â╚Ťi sau zone geografice;

2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;

3. Limitarea sau interzicerea circula╚Ťiei vehiculelor sau a persoanelor ├«n/spre anumite zone ori ├«ntre anumite ore, precum ╚Öi ie╚Öirea din zonele respective;

4. Interzicerea gradual─â a circula╚Ťiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute ╚Öi a metroului;

5. ├Änchiderea temporar─â a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asocia╚Ťiilor ╚Öi ale altor localuri publice;

6. Asigurarea pazei ╚Öi protec╚Ťiei institu╚Ťionale a sta╚Ťiilor de alimentare cu ap─â, energie, gaze, a operatorilor economici care de╚Ťin capacit─â╚Ťi de importan╚Ť─â strategic─â la nivel na╚Ťional;

7. Identificarea ╚Öi rechizi╚Ťionarea de stocuri, capacit─â╚Ťi de produc╚Ťie ╚Öi distribu╚Ťie, de echipamente de protec╚Ťie, dezinfectan╚Ťi ╚Öi medicamente utilizate/utilizabile ├«n tratarea COVID-19;

8. Limitarea activit─â╚Ťii spitalelor publice la internarea ╚Öi rezolvarea cazurilor urgente:

i. urgen╚Ťe de ordin I ÔÇô pacien╚Ťi interna╚Ťi prin Unit─â╚Ťi de primiri urgen╚Ťe/Compartimente de primiri urgen╚Ťe care ├«╚Öi pot pierde via╚Ťa ├«n 24 de ore;

ii. urgen╚Ťe de ordin II ÔÇô pacien╚Ťi care trebuie trata╚Ťi ├«n cadrul aceleia╚Öi intern─âri (odat─â diagnostica╚Ťi nu pot fi externa╚Ťi);

iii. pacien╚Ťii infecta╚Ťi cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnostica╚Ťi cu COVID-19.
« ├Änapoi